آزمایش میدانی

تعریف آزمایش میدانی

در آزمایش های میدانی، یک محصول در محیطی طبیعی (زندگی واقعی) آزمایش می شود. در این روش، محصول و شرایط آزمایش به گونه ای تنظیم می شوند که تا حد امکان، به استفاده واقعی نزدیک باشد. یکی از روش های رایج، انجام مصاحبه های منظم با کاربران، به منظور ترسیم تجربیات آن ها در استفاده از یک محصول است.

تست بتا

 استفاده از آزمایش های میدانی برای تست محصولات جدید قبل از عرضه تجاری آن ها بسیار رایج است که به آن آزمایش بتا یا Beta Test گفته می شود و معمولا تولیدکنندگان از مشتریان فعلی برای کمک به آن ها در این فرآیند استفاده می کنند. منطق تست بتا این است که اغلب تنها با آزمایش محصولات در شرایط واقعی و در استفاده واقعی، می توان مشکلات خاصی را شناسایی کرد. در نتیجه با کمک مشارکت کنندگان برای استفاده از محصولات جدید قبل از عرضه واقعی، می‌توان اشتباهات بالقوه پرهزینه را شناسایی و اصلاح کرد. علاوه بر این، استفاده از آزمایش‌های میدانی اعتبار صوری خوبی دارد، زیرا برخلاف آزمایش‌های مبتنی بر آزمایشگاه، آزمایش‌های میدانی در محیط‌های مصنوعی انجام نمی‌شوند.

چه زمانی از آزمایش میدانی استفاده می شود؟

زمانی که نمونه نهایی اولیه (Prototype) و یا محصول کامل در دسترس است، این آزمایش برای ارزیابی محصول به کار می رود. به دلیل زمان بر بودن و هزینه نسبتا بالای اجرای این روش، استفاده از آن در مراحل اولیه توسعه محصول رایج نیست.

انواع آزمایش میدانی: 

از نظر مدت زمان و تعداد مشارکت کنندگان می توان آزمایش های میدانی را دسته بندی کرد:

تقسیم بندی زمانی: بسته به پیچیدگی محصول، آزمایش های میدانی می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت (از چند ساعت تا چند ماه) باشند.

تعداد مشارکت کنندگان: منطبق یا ویژگی های محصول، آزمایش های میدانی با تعداد مشارکت کنندگان کم تر یا بیشتری اجرا می شوند.

زمانی که استفاده از محصول توسط مشارکت کنندگان، به ثبات و الگوی منظمی رسید و مشارکت کننده دریافت تا چگونه به از محصول استفاده کند، آزمایش کامل می شود.

منابع مورد نیاز:

 برای اجرای یک آزمایش میدانی به کاربران بالقوه یا بالفعل محصول، برای انجام مصاحبه منظم (یا مشاهده) نیاز است. از طرفی، عملیاتی نمودن این روش درصورتی که تعداد کاربران نهایی زیاد باشد پرهزینه خواهد بود اما با این حال، نتایج خوبی را می توان از آزمایشات میدانی با حداقل چهار شرکت کننده به دست آورد و حتی آزمایشات میدانی با یک مشارکت کننده نیز دارای ارزش هستند. گاهی علاوه بر کاربران نهایی، نظرات افرادی که بطور منظم در محیط آزمایشی با کاربران نهایی در تعامل هستند، دارای اهمیت است و باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

فهرست