ارائه دهنده روش های کم هزینه تحقیقات بازار

برای انجام تحقیقات بازار، همواره نیاز به پرداخت بودجه های سنگین نیست

به طور کلی، هزینه های پروژه های تحقیقات بازار، بالا است. به عنوان مثال، اجرای یک پروژه تحلیل رفتار مصرف کننده ؛ حداقل 50 تا 70 میلیون تومان؛ هزینه دارد. این در حالی است که اگر بخواهیم رفتار مصرف کننده را به تفکیک قومیت ها و استان های مختلف در کشور به انجام برسانیم؛ این مبلغ ، چندین برابر خواهد شد. به همین خاطر است که بسیاری از شرکتهای متوسط و حتی بزرگ، تمایلی به اجرای پروژه های تحقیقات بازار ندارند حتی با وجود اینکه مزیت های آن را می دانند. در واقع، بودجه بازاریابی در اغلب شرکتهای ایرانی، به اندازه ای نیست که بتواند پروژه های تحقیقات بازاریابی را به شکل حرفه ای پوشش دهد. با این حال نمی توان نقش مهم و کلیدی تحقیقات بازار را نادیده گرفت.
گروه های دیگری که به شدت به تحقیقات بازار نیاز دارند اما معمولا توان پرداخت بودجه های آن را ندارند؛ استارت آپ ها هستند. استارت آپ ها برای پیش بینی و ارزیابی وضعیت بازار در مورد یک ایده ، کاملا به تحقیقات بازار وابسته هستند اما معمولا مبالغ لازم برای اجرا و برون سپاری پروژه های تحقیقت بازار را ندارند. اجرای تحقیقات بازار توسط خود تیم های استارت آپی هم معمولا نتیجه خوبی ندارد چرا که این تیم ها با روش های حرفه ای و به روز تحقیقات بازار آشنایی ندارند.
این قضیه تنها در ایران مطرح نیست. تقریبا در همه کشورها، تحقیقات بازار به عنوان یک ابزار پر هزینه و زمان بر شناخته می شود. از این رو در طول سال های اخیر، شیوه های جدیدی در تحقیقات بازار مطرح شده است که بر کاهش هزینه ها تاکید دارد. در واقع، تحقیقات بازار کم هزینه به عنوان یک طبقه بندی جدید در خدمات تحقیقات بازار مطرح شده و تلاش می کند تا بتواند اطلاعات مفید و کلیدی از بازار را با هزینه های پایین تر و البته در سطح قابل قبولی از خطا؛ ارائه نماید. مهمترین روشها و شیوه های تحقیقات بازار کم هزینه عبارتند از :

  • تحقیقات بازار آن لاین به ویژه استفاده از پنل های تحقیقاتی آن لاین (online research panels)
  • تحقیقات دسک و استفاده از داده های ثانویه
  • تحقیقات بازار syndicated و از پیش اجرا شده
  • استفاده از مصاحبه های عمیق (IDI) با افراد کلیدی فعال در بازار
  • توسعه بانک های اطلاعاتی بازار

در ایران، نکس لوکس در زمره اولین شرکت هایی است که به طور جدی به این شیوه ها توجه کرده است و سرمایه گذاری قابل توجهی برای کاهش هزینه های تحقیقات بازار به ویژه از طریق توسعه بانک های اطلاعاتی، کرده است. در حال حاضر، دپارتمان مجزایی برای ارائه خدمات تحقیقات بازار به شرکت های متوسط و حتی کوچک و همچنین استارت آپ ها در نکس لوکس فعالیت می کند و ارائه دهنده اطلاعات بازار در کوتاهترین و کم هزینه ترین حالت، به کارفرمایان است.

فهرست