ارزش آفرینی از داده

 

داده های سازمانی شما، یک گنجینه و منبع ارزشمند محسوب می شوند

ارزش آفرینی از داده

 

داده های سازمانی شما، یک گنجینه و منبع ارزشمند محسوب می شوند

ارزش آفرینی از داده


داده های موجود در هر سازمانی، یک گنج و منبع مهم محسوب می شوند. این داده ها ممکن است مربوط به مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان یا فروشندگان باشند. ممکن است مربوط به سوابق سازمانی یا اسناد داخلی باشند. ممکن است نتایج مربوط به تحقیقات بازار باشند. همه و همه به عنوان یک منبع ارزشمند شناخته می شوند که ممکن است سازمان از آنها غافل باشد یا ارزش آنها را به درستی درک نکند و یا توانایی استفاده مستقیم از آنها را نداشته باشد. در بسیاری از موارد با سازمان هایی مواجه شدیم که به دنبال تعریف پروژه تحقیقات بازار بودند درحالی که جواب سوالات آنها در داده های موجود در سازمان خودشان، فراهم بوده است.
نکس لوکس یک آژانس تخصصی داده است. به راحتی می تواند الگوریتم های تحلیل داده را در سازمان شما توسعه دهد و بر اساس داده های خام، ارزش آفرینی کند. فعالیت هایی نظیر یکپارچه سازی پایگاه های داده، تمیز کردن داده، هم پایه ساختن داده، الگوریتم ها و مدل های تحلیل داده، تصویر سازی داده و غیره به عنوان فعالیت های رایج در این بخش شناخته می شوند. همچنین نکس لوکس می تواند داده های موجود در سازمان را به گزارش های ارزشمند مدیریتی تبدیل نماید که به راحتی مبنای تعریف استراتژی و تصمیم گیری های سازمانی قرار گیرد.

فهرست