ارزش پیشنهادی

تعریف:

بطور خلاصه، ارزش پیشنهادی، وعده ای از طرف شرکت به مشتریان و بازار است. معمولا، در قالب یک بیانیه تجاری یا بازاریابی ارائه می شود و قصد از ارائه این بیانیه، متقاعد سازی مشتریان به خرید محصول یا خدمت یک شرکت خاص درمقابل محصولات یا خدمات شرکت های رقیب است؛ این متقاعدسازی از این طریق، درمورد اینکه محصول یا خدمت شرکت خاص، چه ویژگی متمایزی نسبت به محصولات رقبا دارد و چه مشکلی از مشتری را برطرف می کند، انجام می شود. ارزش پیشنهادی باید به صورت ملموس در وبسایت ها و سایر تاچ پوینت های مصرف کنندگان به نمایش گذاشته شوند تا مشتری بتواند آن را ببیند و بشنود و بدون نیاز به توضیح بیشتر آن را درک کند.

اجزای یک ارزش پیشنهادی: 

3 عنصر اصلی شامل عنوان اصلی، عنوان فرعی و عنصر بصری هستند.

عنوان اصلی: معمولا یک ارزش پیشنهادی موفق دارای عنوان یا تیتر واضحی است که مزیت ارائه شده را به مشتری انتقال می دهد. عنوان می تواند خلاقانه و جذاب باشد اما واضح و مختصر بودن عنوان اهمیت بیشتری دارد.

عنوان فرعی: در ذیل عنوان اصلی، یک عنوان فرعی در قالب یک پاراگراف کوتاه یا دو الی سه جمله برای توضیح بیشتر در رابطه با اینکه برند چه چیزی، به چه دلیل و به چه کسانی محصول را ارائه می دهد به نمایش گذاشته می شود.

عنصر بصری: برخی موارد، یک ویدئو، اینفوگرافیک و یا تصویر، تاثیر بیشتری در انتقال ارزش برند و جلب توجه مشتری خواهد داشت. این ساختار به مصرف کنندگان فرصت می دهد تا ارزش را به سرعت اسکن کرده و ویژگی های محصول را دریافت کنند.

اهمیت: 

اثربخشی استراتژی های بازاریابی برند را یک ارزش کامل و متقاعدکننده، ارتقا می دهد؛ درمقابل، اگر یک برند نتواند ارزش پیشنهادی خود را به مشتریان هدف انتقال دهد، سرمایه و سودآوری خود را از دست خواهد داد و در نهایت ممکن است شکست بخورد.

انواع ارزش های پیشنهادی:

 4 نوع اصلی وجود دارد:

:Customer value proposition

رایج ترین تعریف ارائه شده برای ارزش پیشنهادی مربوط به ارزش پیشنهادی مشتری است. این ارزش، بیانیه ای از مزایاست که مشتری پس از خرید محصول یا خدمات دریافت می کند.

:Unique value proposition

میزان ارزش منحصربفرد که تحت عنوان Unique Selling Point هم شناخته می شود، بر مزیت واحد و ویژه ای که تنها یک محصول به مصرف کنندگان ارائه می کند تمرکز دارد.

:Employee value proposition

توسط شرکت برای کارکنان فعلی و کارکنان بالقوه ی خود به اشتراک می گذارد. این ارزش، بر آنچه که شرکت در ازای خدمات و مهارت های کارکنان به آن ها ارئه می کند توجه دارد.

:Personal value proposition

ارزش پیشنهادی شخصی، در رزومه بعنوان بیانیه کارجو گنجانده می شود. این بیانیه به ارزش مهارت های فردی و مزایای استخدام فرد در شرکت اشاره

فهرست