تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت تحقیقات بازاریابی​

تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت تحقیقات بازاریابی​

تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت تحقیقات بازاریابی

هوش مصنوعی (AI) ، شرکت ها را با خاک یکسان خواهد کرد؟ صنعت تحقیقات بازار چه آینده ای خواهد داشت؟

مقدمه

هوش مصنوعی (AI) دنیای عجیب و هیجان انگیزی است که بسیاری از افراد هنوز از تاثیرات آن بر کسب و کارها در آینده نا آگاه اند و یا ترجیح می دهند با آن مواجه نشوند. امروزه هوش مصنوعی به صورت بسیار کنترل شده و با وسواس زیاد در دسترس عموم قرار می گیرد و هنوز در بسیاری از رشته ها حرفی برای گفتن ندارد. اما به خاطر یادگیری ماشینی و عدم تفکر اخلاقی در تصمیم گیری ها، می تواند در آینده ای نزدیک بسیار خطرناک باشد.

تغییرات در کسب و کارها

تغییرات در کسب و کارها توسط هوش مصنوعی در 2 تا 3 سال آینده شروع شده و احتمالاً در مدت 5 سال، بخش بزرگی از کسب و کارهای مبتنی بر خدمات را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. از صنعت بازاریابی دیجیتال، تبلیغات و تحقیقات بازار تا مشاوره؛ آموزش و حتی مدیریت منابع انسانی.

هوش مصنوعی در صنعت تحقیقات بازاریابی، گزارش های سیندیکیت ، گزارش های دسک، گزارش های مبتنی بر داده های ثانویه و گزارش های آماده را به مرز نابودی می رساند. پروژه های تحلیل رقابتی، تصویر ذهنی از برند، مطالعه برند و …. رو حداقل تا یک سوم کاهش میدهد.

فرایند “جمع آوری داده ” به خصوص پروژه های کمّی را حداقل تا 70 درصد؛ کاهش خواهد داد. (به خصوص همزمان با توسعه چند فناوری جدید در حوره یکپارچه سازی داده ها)

تحلیل توصیفی را به معنای واقعی کلمه به صفر رسیده و تحلیل های استنباطی همچنان اجرا خواهند شد اما احتمالا تا 50 درصد کاهش خواهند داشت.

کدنویسی و برنامه نویسی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد (تقریبا صفر) و مطمئنا خبری از داشبورد های داده به شکل امروزی نخواهد بود.

پروژه های تحلیل رفتار مصرف کننده، تحلیل نگرش مشتری؛ سفر مشتری ؛ انگیزه های خرید و …. را با افت معناداری همراه خواهد ساخت. (همچنان در این بخش ها، پروژه تعریف می شود.)

تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت تحقیقات بازاریابی​

فعالیت هایی که در تحقیقات بازار کمتر دچار تغییر توسط هوش مصنوعی می شوند

البته صنعت تحقیقات بازاریابی به طور کلی نابود نخواهد شد، اما احتمالا بیشتر از دو سوم آژانس های تحقیقات بازار، حذف یا با آژانس های نسل جدید جایگزین خواهند شد. آنهایی که باقی می مانند، عمدتا به فعالیت های زیر مشغول خواهند بود:

  • پروژه های تست محصول و کانسپت
  • پروژه های توسعه محصول جدید و شناخت فرصت های بازار
  • تحلیل های استنباطی پیشرفته به خصوص در زمینه مبانی رفتاری 
  • سرویس های مشاوره به خصوص در حوزه سرمایه گذاری 
  • تحلیل رفتار مصرف کننده به خصوص در بازارهای سنتی 
  • تولید فرضیه به جای تست و ارزیابی فرضیه
  • تست های پری لانچ به خصوص در حوزه تبلیغات

نتیجه

به طور کلی، تحقیقات کمّی و تحقیقات مبتنی بر داده های ثانویه؛ تا حد زیادی توسط هوش مصنوعی حذف خواهند شد و تحقیقات کیفی و تحلیل های استنباطی پیشرفته همچنان باقی خواهند ماند.

نکته جالب اینه که آژانس های خیلی بزرگ در صنعت تحقیقات بازاریابی (مثل کانتار، ایپسوس و … ) احتمالا با کاهش سایز مواجه می شوند اما بوتیک های تخصصی کوچک، با رشد مثبت همراه خواهد بود… به خصوص بوتیک هایی که از الان خودشان را برای این شرایط آماده می کنند… و آژانس هایی که از امروز ، تغییر رو آغاز کرده اند!

فهرست