تجزیه و تحلیل داده و نقش آن در بازاریابی

تجزیه و تحلیل داده ها مجموعه ای از اقدامات است که سعی می کند داده ها را به اطلاعات، دانش و حتی بینش تبدیل کند تا بتوان از آنها در تصمیم گیری یا شناسایی موقعیت ها استفاده کرد. داده ها به تنهایی برای تصمیم گیری یا برنامه ریزی کافی نیستند. توجه به داده ها به صورت منسجم و یکپارچه و پردازش آنها برای ایجاد ارزش از آن ضروری است. به طور کلی مهمترین مراحلی که در فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود عبارتند از:

  • کاوش و شناسایی داده ها
  • آماده سازی داده ها
  • پاکسازی داده ها
  • ساختار داده ها و الگوریتم ها
  • شناخت الگو و مدل سازی
  • استخراج روابط منطقی بین بخش های داده
  • تجسم داده ها

مجموعه ای از این اقدامات می تواند به داده ها ارزش افزوده و آن را به منبعی ارزشمند برای تصمیم گیری تبدیل کند. روش ها و رویکردهای تحلیل داده ها دائما در حال تغییر و تحول هستند. داده های یکسان را می توان به طور همزمان، با روش ها و تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل کرد و نتایج نسبتاً متفاوتی به دست آورد. انتخاب روش تجزیه و تحلیل داده ها بسیار مهم است. همچنین تفاوت های زیادی در سبک و رویکرد تحلیل داده ها وجود دارد. به خصوص در مورد داده های کیفی، این تفاوت ها ملموس تر است. در برخی از روش‌های تحلیل داده‌ها، مانند تحلیل محتوا، نوع نگرش و بینش تحلیل‌گر نقش تعیین‌کننده‌ای در تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری دارد. به طور کلی، تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی را می توان دانش دانست، بر اساس سه عنصر زیر:

  1. آشنایی با تکنیک ها و روش های تحلیل داده ها (دانش فنی و تخصصی تحلیل داده ها)
  2. تجربه
  3. درک و دانش بالا در زمینه بازاریابی (دانش بازاریابی)

در بسیاری از موارد، فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها توسط تیم هایی انجام می شود که در زمینه آمار و تجزیه و تحلیل داده ها تخصص بالایی دارند و آشنایی کمی با موضوعات بازاریابی دارند. اما در تیم های تحلیل داده های بازاریابی، حضور کارشناسان مجرب در زمینه بازاریابی ضروری است و تحلیل های آماری بدون در نظر گرفتن نقش کارشناس بازاریابی، نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت.

فهرست