تحقیقات بازار چیست؟ تفاوت آن با تحقیقات بازاریابی چیست؟

تصمیم گیری به معنای پذیرش ریسک است. چرا که اگر تصمیم اشتباهی اتخاذ شود؛ معمولا به هدر رفت منابع مالی ، زمانی و … منجر می شود. آنچه می تواند ریسک تصمیم گیری ها را کاهش دهد؛ داده و اطلاعات است. تحقیقات بازار به معنای جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی است که می تواند ریسک تصمیم گیری برای مدیران بازاریابی و فروش، صاحبان کسب و کار ، تاجران و افراد مرتبط با شرکتها را کاهش دهد. از منظر دیگر، تحقیقات بازار به معنای فراهم ساختن هرگونه اطلاعات در خصوص شاخص های کلان بازار و رفتار مشتریان است به نحوی که می تواند به مسیر تصمیم گیری های کلان سازمانها را مشخص سازد. معمولا زمانی که صحبت از تحقیقات بازار می شود؛ مباحثی نظیر موارد زیر ؛ مطرح می گردد :

  • روند کلی بازار
  • نرخ رشد صنعت یا بازار
  • اندازه بازار
  • ارزش مالی و حجمی در بازار
  • بخش بندی بازار
  • رفتارهای کلی مشتریان و الگوهای اصلی
  • بازیگران اصلی بازار
  • پیش بینی آینده بازار
  • شناخت عوامل موثر در روند بازار

بنابراین خروجی اصلی در تحقیقات بازار، تصویر کلی از بازار است بدون آنکه به سازمان یا فعالیت های بازاریابی رقبا، توجه نماید. تحقیقات بازار معمولا فراهم کننده اطلاعات کلی و کلان هستند و به مباحث خرد، توجه نمی کنند. تحقیقات بازار با تحقیقات بازاریابی متفاوت است اگرچه فصل مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند. معمولا نگاه تحقیقات بازار، کلان تر و کلی تر از تحقیقات بازاریابی است و به موضوعات ماکرو توجه دارد و ارتباط نزدیک تری با مباحث اقتصادی دارد. تحقیقات بازار به ویژه قبل از ورود به یک بازار جدید و قبل از تولید یک محصول جدید کاربرد دارد . دو گروه از پروژه ها یعنی تحقیقات GoToMarket  و Overall Study ها ، وابستگی بسیار زیادی به تحقیقات بازار دارند.

تحقیقات بازار همانند تحقیقات بازاریابی بر اساس سه رویکرد دسک؛ کمّی و کیفی به انجام می رسد و از این جهت، تفاوتی میان تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی وجود ندارد. با این حال، تحقیقات دسک (بر اساس داده های ثانویه) نقش پررنگ تری در تحقیقات بازار در مقایسه با تحقیقات بازاریابی ایفا می نماید.

فهرست