تحلیل رقابتی

تعریف:

 Competitive Analysis یا تحلیل رقابتی که تحت عنوان Competitor Analysis هم شناخته می شود، فرآیند جستجو و تحقیق درمورد رقبا در یک صنعت، برای درک بهتر استراتژی تجاری آن هاست. این اطلاعات به شناخت نقاط قوت و ضعف برند در مقایسه با رقبا، توسعه محصول، بهبود استراتژی برند مطابق نیازهای مشتری، تجزیه و تحلیل روندهای جدید در صنعت و… کمک می کند.

اهمیت:

تحلیل رقابتی دارای کارکردهای فراوانی است:

شناخت نقاط ضعف و قوت: 

با مشاهده عملکرد رقبا، نقاط ضعف و قوت برند مشخص می شوند و درک نقاط ضعف و قوت، به شناخت موقعیت برند در صنعت و شناسایی فرصت های پیشرفت کمک می کند.

شناخت بازار: 

تحقیق درمورد رقبا، به شناخت بهتر بازار و شناسایی شکاف های موجود کمک می کند. شناخت شکاف های بازار در فهم اینکه چه محصولات جدیدی در بازار موفق عمل خواهند کرد تاثیرگذار است.

درک صنعت و آگاهی از روندها: 

تحلیل رقابتی به برند کمک می کند تا در صنعت، خود را با روندهای جدید هماهنگ کرده و به روز باشد.

تعیین اهداف رشد: 

تجزیه و تحلیل شرکت های مستقر در بازار، نقش مهمی در شناخت چالش ها و فرصت های احتمالی آینده در بازار ایفا می کند که در برنامه ریزی و تعیین اهداف آینده موثر است.

نحوه انجام یک تحلیل رقابتی:

شناسایی رقبا و پیشنهادات آن ها: 

هر شرکتی که محصول یا خدمتی مشابه یک برند ارائه می کند، رقیب محسوب می شود. بطور کلی 3 نوع رقابت وجود دارد:

  • رقابت مستقیم: 

رقبایی که محصولی مشابه را به مخاطبان هدف یک برند ارائه می کنند، رقابتی مستقیم با برند دارند. مانند دو رستوران زنجیره ای فروش پیتزا.

  • رقابت غیرمستقیم: 

رقبایی که محصولی متفاوت برای رفع نیاز بازار هدف ارائه می کنند، رقابتی غیرمستقیم با برند دارند. مانند یک رستوران همبرگرفروشی و یک رستوران پیتزا فروشی.

  • رقابت جایگزینی: 

شامل رقبایی است که محصول یا خدمتی متفاوت در دسته های متفاوتی ارائه می کنند اما همچنان نیازهای مشتریان هدف را برطرف می کنند. تشخیص این نوع از رقابت دشوار است. مانند یک رستوران زنجیره ای پیتزا و یک برند ارائه کننده مواد غذایی بسته بندی در فروشگاه های مواد غذایی.

شناسایی استراتژی های فروش رقبا: 

کانال های ارتباطی برند رقیب با مشتریان، کانال های تبلیغاتی، درآمد سالانه، حجم فروش و استراتژی قیمت گذاری رقبا، دیدگاهی درمورد روند فروش و میزان تهاجمی بودن آن می دهد.

بررسی روش های بازاریابی رقبا: 

بررسی محتوای وبلاگ ها، وبینارها، ایونت ها، بیانیه های مطبوعاتی و… برای سنجش روش های بازاریابی رقبا کمک کننده است.

تجزیه و تحلیل محتوا و سطوح بازاریابی رقبا: 

محتواهای بازاریابی رقبا از نظر کیفیت و کمیت و بازخورد مشتریان نسبت به آن ها قابل توجه است و باید بررسی شود.

بررسی نحوه تبلیغ رقبا: 

شناسایی کلمات کلیدی، تعداد پخش کلمات و رسانه های انتخابی رقبا برای ارائه تبلیغات، به فهم استراتژی تبلیغی رقبا کمک می کند.

توجه به پلتفرم های رسانه های اجتماعی رقبا، تحلیل سئوی وبسایت و تحلیل SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) یا تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای رقبا مراحل قابل توجه دیگر برای جمع آوری اطلاعات جهت انجام تحلیل رقابتی هستند.

فهرست