گزارش Media habits (عادات رسانه)

این گزارش با هدف بررسی “ عادات رسانه و تحلیل گروه های هدف به تفکیک رسانه های مختلف” توسط شرکت تحقیقات بازار نکس لوکس آماده شده است. گزارش از نوع Syndicated بوده و به صورت دوره ای به انجام می رسد. گزارش خرداد 1402 بر مبنای داده های جمع آوری شده از 5 مرکز استان؛ ارائه شده است.در قسمت اول گزارش، به تحلیل رفتار مخاطبان، در مورد تلویزیون پرداخته می شود. بررسی نتایج نشان می دهد که تلویزیون؛ به عنوان یک رسانه محبوب در طبقه C2DE شناخته می شود. اما رسانه مناسبی برای انتقال پیام به گروه های هدف جوان به خصوص در سگمنت AB محسوب نمی شود. بنابراین تلویزیون، ابزار مناسبی برای تبلیغات برند های پریمیوم نیست اما کارایی بالایی برای معرفی برند های Mass به خصوص برند های اقتصادی را دارا می باشد.

لطفاً جهت دریافت گزارش از طریق ایمیل، فرم زیر را پر کنید .

فهرست