ترجیح برند

تعریف:
شاخص ترجیح برند بیانگر این است که مصرف کننده، به چه میزانی یک برند خاص را به سایر برندهای رقیب در همان دسته محصول یا خدمت ترجیح می دهد. بطور مثال، هنگامی که مشتریان یک برند، با افزایش قیمت یا تمام شدن محصول در قفسه های فروشگاه یا …، سایر برندها را برای خرید انتخاب نمی کنند یعنی فقط برند مدنظر را برای خرید محصول یا خدمت ترجیح می دهند. بنابراین با توجه به این گزاره، می توان نتیجه گرفت، هرچه امتیاز یک برند در شاخص ترجیح برند بیشتر باشد، به همان میزان فروش کل برند نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین شاخص مهمی است چرا که مشتریان وفادار (Brand Loyalty) و حامیان برند (Brand Advocate) را نشان می دهد. 

عوامل موثر بر شکل گیری ترجیح برند:

برای ایجاد ترجیح برند بصورت عملی باید چه کرد؟

برجسته کردن مزایایی که برند را نسبت به رقبا متمایز می کند.

ایجاد پروفایل مشتری شامل اطلاعات شخصی مشتریان مانند جنسیت، سن، محل زندگی و سایر اطلاعات مهم برای ارائه پیشنهادات مرتبط و بهبود خدمات مشتری.

تجزیه و تحلیل رفتار مشتری از طریق بررسی رفتار کاربر در سایت و رسانه های اجتماعی، برای شناسایی ترجیحات و عادات خرید مشتریان و بهبود خدمات.

افزایش تعامل با مشتری و ایجاد یک ارتباط عاطفی قدرتمند با مشتریان از طریق انجام نظرسنجی و کشف نظرات مشتریان.

حمایت از مشتری در تمام مراحل سفر مشتری برای درک و پیش بینی آن ها.

ایجاد وفاداری مشتری از طریق طراحی برنامه وفاداری برای کسب درآمد بیشتر، انجام تبلیغات دهان به دهان و دستیابی به مشتریان جدید.

فهرست