تصویر برند

تعریف تصویر برند:

تصویر برند یا Brand Image، تصور یا دیدگاهی است که مشتریان نسبت به یک برند دارند. به بیان دیگر، تصویر برند یعنی اینکه مشتریان فعلی یا بالقوه، چگونه به برند نگاه می کنند یا با آن ارتباط برقرار می کنند. دیدگاه ها، باورها و ادراکات مشتریان هدف، تصویر برند را شکل می دهند که ممکن است مبتنی بر داده های واقعی یا فرضیات خیالی مصرف کنندگان باشد. در نهایت تصور و دیدگاه شکل بسته در ذهن مشتریان می تواند با هویت برند (Brand Identity) متضاد یا منطبق باشد.

عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند:

کیفیت محصول یا خدمت بر مثبت یا منفی بودن تصویر برند تاثیرگذار است.

قابلیت استفاده از محصول یا خدمت و منطبق بودن با نیاز مشتری در شکل گیری تصویر مثبت از برند موثر است.

ارزش درک شده و منطبق بودن آن با انتظار مشتری در تصویر مثبت از برند تعیین کننده است.

ارتباط قوی با برند به شکل گیری تصویر برند قوی منجر می شود.

دوام محصول نقش مهمی در مثبت یا منفی بودن تصویر برند دارد.

مزایا:

تصویر برند مثبت به دلایل زیادی دارای اهمیت است از جمله:

ایجاد اعتبار: یک تصویر برند مثبت می تواند به شرکت کمک کند تا در صنعت خود اعتبار ایجاد کند. هنگامی که مصرف کنندگان یک برند را در صنعت، معتبر ادراک کنند، احتمال بیشتری دارد که از آن در مقابل رقبا حمایت کنند.

تاثیرگذاری مناسب: تصویر برند مثبت، به تاثیرگذاری اولیه خوب در مشتریان کمک می کند.

افزایش ارجاعات: هنگامی که مشتریان تصویر مثبتی از یک برند دارند، به احتمال زیاد خدمات یا محصولات آن را به دیگران پیشنهاد می دهند. ارجاعات، تاثیر زیادی در رشد مخاطبان برند دارند و بسیاری از مخاطبان، پیشنهادات مشتریان را بعنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر می دانند.

ایجاد شناخت: یک برند قابل تشخیص می تواند مشتریان جدیدی را جذب کند و با تولید محصولات جدید با استقبال مصرف کنندگان مواجه می شود.

حرفه ای شناخته شدن: تصویر یک برند می تواند به حرفه ای و سازماندهی شدن آن کمک کند. اگر تصویر یک برند، ثابت و سازماندهی شده باشد، مشتریان ممکن است برند را حرفه ای ادراک کنند.

تصویر برند در برابر هویت برند

برای مطالعه مقاله هویت برند روی لینک کلیک کنید.

فهرست