دوغ، بازار بدون لیدر

بازار تولید دوغ در ایران

در طول سه سال اخیر، اندازه بازار اغلب نوشیدنی ها مانند آبمیوه و نوشابه های گازدار، در کشور با رشد صفر یا منفی همراه بوده است. با این حال، ارزش وزنی بازار دوغ در طول این سالها، همواره مثبت بوده و به طور متوسط در سه سال اخیر، رشد سالانه ۲/۸ درصدی را تجربه کرده است. ولی با این حال، دوغ، بازار بدون لیدری در ایران است.

افزایش خرید دوغ در ایران!

 این افزایش ارزش وزنی به دلایل مختلفی روی داده است که مهمترین آنها عبارت هستند از:

-کاهش قدرت خرید مردم و تمایل به مصرف نوشیدنی های ارزانتر: اگرچه قیمت دوغ نیز در سالهای اخیر با افزایش چشمگیری همراه بوده.، اما در مقایسه با اغلب نوشیدنی ها، همچنان دارای قیمت به صرفی بهتری است.

-آگاهی روزافزون مردم از مضرات نوشابه های گازدار.: در سالهای اخیر، آگاهی در مورد مضرات نوشابه های گازدار یا حتی آبمیوه های صنعتی سبب افزایش تمایل به مصرف دوغ، به عنوان یک نوشیدنی سالم، شده است.

-افزایش تنوع محصول: به واسطه ی فعالیتهای تولیدی در شرکتهایی نظیر میهن، عالیس، کاله و…، تنوع این محصول در بازار افزایش یافته است. و توانسته نظر ذائقه های مختلف را جلب نماید.

-افزایش تبلیغات در سه سال اخیر: برندهای مختلفی از جمله عالیس و میهن، کمپین های تبلیغاتی وسیعی را در مورد این محصول اجرا کرده اند. که باعث افزایش سرانه مصرف این محصول و رشد مثبت ارزش وزنی کل بازار شده است.

بازار دوغ در حال حاضر یکی از جذابترین بازارها در صنعت مواد غذایی کشور به شمار می آید. و پیشبینی می شود این بازار در سالهای آینده نرخ رشد مثبتی را تجربه نماید. در رابطه با مهمترین ویژگی بازار دوغ، میتوان به این مسأله اشاره کرد. که هیچ برندی با اختلاف، لیدر بازار محسوب نمیشود. در واقع سهم از بازار برندهای فعال، اختلاف اندکی با یکدیگر دارند. و در هر شهر یا منطقه، امکان دارد. به راحتی لیدر بازار، بسته به قدرت توزیع شرکتهای مختلف فعال در صنعت، تغییر کند.

 با این حال مطالعات اخیر در شهر تهران نشان میدهد. که لیدرهای بازار دوغ به این ترتیب هستند.:

لیدرهای بازار دوغ ایران

بهترین دوغ بازار

 البته باز هم تاکید میشود که اختلاف بین برندهای مختلف، اندک است. داده های جمع آوری شده در این گزارش تنها از شهر تهران بوده است. و با در نظر گرفتن شهرهای دیگر، قطعاً این امکان وجود دارد. که ترتیب برندهای معرفی شده تغییر یابد.

فهرست