سرمایه گذاری مشترک

 

بسیاری از شرکتها در ایران، مشتاق همکاری با شرکت های بین المللی هستند. این کار ، ریسک دو طرف برای ورود به بازار را می کاهد

سرمایه گذاری مشترک

 

بسیاری از شرکتها در ایران، مشتاق همکاری با شرکت های بین المللی هستند. این کار ، ریسک دو طرف برای ورود به بازار را می کاهد

سرمایه گذاری مشترک


در سال های اخیر، تمایل شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک به ویژه با شرکت های بین المللی افزایش داشته است. سرمایه گذاری مشترک یا Joint Venture ، عمدتا در غالب راه اندازی شرکت مشترک بین دو یا چند فرد یا شرکت ، تعریف می گردد. در واقع، جوینت ونچر عبارت است از همکاری مشترک دو یا چند گروه یا فرد برای فعالیت اقتصادی. معمولا قراردادهای جوینت ونچر به راه اندازی یک شرکت جدید منجر می شود که درآمد و سود این شرکت به تناسب مشارکت؛ بین گروه ها و افراد تقسیم می گردد. معمولا زمانی که در ایران، صحبت از جوینت ونچر می شود، قرارداد یا شرکت با شرایط زیر تداعی می گردد:

  • همکاری یک شرکت ایرانی با یک شرکت بین المللی برای تولید یک محصول به صورت مشترک در ایران
  • معمولا تولید در ایران صورت می پذیرد و دانش فنی از سوی شرکت بین المللی تامین می گردد
  • مدیریت کلان شرکت و فعالیت های بخش های مختلف مانند بازاریابی معمولا توسط تیم مشترک به انجام می رسد

به طور کلی، شرکت های ایرانی تمایل بالایی برای سرمایه گذاری مشترک و مشارکت با شرکت های بین المللی دارند. این امر، فواید و مزیت های بیشماری برای هر دو طرف به دنبال خواهد داشت. مهمترین مزیت آن برای شرکت های ایرانی این است که می توانند به دانش روز و تخصصی در حوزه تولید، تحقیق و توسعه و حتی فروش دست یابند و محصولات جدید و متمایزی وارد بازار نمایند.

با این حال، فرایند جوینت ونچر و سرمایه گذاری مشترک، بسیار پیچیده و مسنلزم شناخت عمیق طرفین از یکدیگر است. در این فرایند، اطلاعات نقش تعیین کننده ای دارد. در واقع می توان مهمترین اقدامات در شکل گیری یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک را به شرح زیر دانست :

  • شناخت عمیق و تحلیل کامل از ظرفیت های شرکت های احتمالی
  • مکاتبات و انتخاب گزینه های احتمالی
  • تست محصولات احتمالی شرکت های مد نظر و بومی سازی محصولات آنها
  • بازدیدهای دوطرفه و مذاکرات عمیق در خصوص شرایط همکاری
  • عقد قرارداد و امور حقوقی مرتبط
  • تشکیل تیم های اجرایی مشترک

 نکس لوکس از جمله معدود آژانس های ایرانی است که به طور تخصصی در این زمینه فعالیت کرده است و تاکنون بارها این فرایند را با شرکت های مختلف، طی کرده است و می تواند به عنوان مشاور در اجرای بهتر این پروسه، با شرکتهای مختلف همکاری نماید.  همچنین نکس لوکس قادر است تا اطلاعات مورد نیاز برای شناخت و ارزیابی گزینه های احتمالی را جمع آوری و تحلیل نماید و در اختیار شرکتهای کارفرما قرار دهد. این مرحله یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات در اجرای هر چه بهتر این پروزه محسوب می شود.

فهرست