سریع ترین شیوه تحقیقات بازار

در کوتاهترین زمان، بر مبنای اطلاعات تصمیم گیری کنید

پروژه های تحقیقات بازاریابی، عمدتا زمان بر هستند. به طور متوسط، 2 تا 3 ماه زمان لازم است تا بتوان یک پروژه تحقیقات بازاریابی مثلا از نوع بررسی رفتار مصرف کننده یا وضعیت رقابتی را به انجام رساند. این در حالی است که در برخی موارد؛ زمان کافی در اختیار مدیران بازاریابی یا سایر مدیران مربوطه قرار ندارد. به عنوان مثال، ممکن است مدیر بازاریابی برای تکمیل برنامه بازاریابی خود، تنها چند روز زمان در اختیار داشته باشد. در چنین مواردی نیاز است تا بتوان با سرعت بالا، اطلاعات مورد نیاز در خصوص موضوعات مختلف را تهیه و جمع آوری نمود.  شیوه های تحقیقات بازار سریع، به مدیران کمک می کند تا بتوانند در سریع ترین زمان ممکن، به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. این شیوه ها عمدتا شامل روش های زیر است :

تحقیقات دسک : در این روش ها، به اطلاعات موجود بسنده می شود و تلاش می شود تا از داده های ثانویه (داده هایی که بدون نیاز به اجرای پروژه جدید، در حال حاضر وجود دارند) به عنوان منبع و مرجع اصلی استفاده شود. با این حال، در اختیار داشتن داده های ثانویه از بازارهای مختلف، مستلزم فعالیت وسیع در طول یک دوره زمانی قابل توجه می باشد. نکس لوکس به طور مستمر ، با در اختیار داشتن تیم های مجزا ؛ وضعیت بازارهای مختلف در ایران را رصد و بررسی می کند. بر مبنای این تلاش ها، داده های بازاریابی به طور سیستماتیک جمع آوری و طبقه بندی می شود و در زمان سفارش کارفرما، از همین اطلاعات به عنوان مرجع تحقیق و تحلیل بازار استفاده می شود. تیم های مختلف فعال در نکس لوکس ، شاخص های مختلف و مهم بازار را به طور مستمر و دوره ای، جمع آوری و در غالب گزارش های دسک، آماده می سازند تا بتوانند فراهم کننده اطلاعات مورد نیاز مشتریان در مواقع ضروری باشند. بنابراین با استفاده از این شیوه می توان اطلاعات و شاخص های کلیدی در مورد بازارهای مختلف را در کمتر از 1 روز ، در اختیار داشت. این شاخص ها و اطلاعات از قبل محاسبه شده است و کافی است تا به درخواست کارفرما، گزارش های مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گیرد.

تحقیقات دسک پلاس (Desk Plus™) : همانطور که مطرح شد، نکس لوکس به بانک اطلاعات وسیعی از بازار دسترسی دارد، با این حال ممکن است در بسیاری از موارد؛ نتواند به طور کامل به سوالات یا ابهامات مشتریان پاسخ دهد. در عین حال، کارفرما زمان اندکی در اختیار داشته باشد و امکان اجرای پروژه های زمان بر تحقیقات بازار نیز وجود نداشته باشد. در چنین موادی، سبک جدیدی از تحقیقات بازار که در نکس لوکس با عنوان “دسک پلاس” نامگذاری شده است؛ مطرح می گردد. در این روش؛ نواقص اطلاعاتی از طریق مصاحبه با عوامل آگاه در بازار یا تحقیقات بازار سریع مانند پروژه های آنلاین ، تکمیل می گردد. بنابراین می توان روش های اصلی بر این اساس را شامل موارد زیر دانست :

الف) دسک ریسرچ + جلسات IDI (مصاحبه عمیق)

ب)دسک ریسرچ + تحقیقات آن لاین

معمولا زمان اجرای این پروژه ها، کمتر از 4 روز است و می توان در همین مدت زمان اندک؛ اطلاعاتی با ضریب خطای کمتر از 5 درصد فراهم نمود. به عنوان مثال، شاخص هایی نظیر اندازه بازار، موقعیت رقابتی؛ ضریب نفوذ و سهم از بازار را برآورد نمود و یا اطلاعات لازم در مورد انتخاب کانسپت ها یا ایده های تبلیغاتی  را تامین نماید.

فهرست