شناخت برند

شناخت برند

تعریف:

شناخت برند (Brand Recognition)، مرحله بعدی آگاهی از برند (Brand Awareness) است. در این مرحله، مصرف کنندگان از وجود برند و اجزای دیداری و شنیداری آن مانند لوگو، رنگ، شعار، بسته بندی و… آگاه هستند. اما ممکن است شرایط و آمادگی برای خرید محصول یا خدمت را نداشته باشند. برند کوکاکولا، بهترین مثال برای درک تشخیص برند (Brand Recognition) است.؛ بطور مثال، افراد با مشاهده رنگ قرمز و سفید، نوشیدنی های کوکاکولا را به خاطر می آورند. حتی اگر طرفدار آن نباشند. تشخیص یا آشنایی با برند، در موفقیت برند تاثیرگذار است.، چرا که آشنا بودن برای مصرف کنندگان، این امکان را فراهم می کند. زمانی که مخاطبان آماده خرید محصول یا خدمت باشند، به برند آشنا مراجعه کنند.

شناخت برند در 5 سطح اتفاق می افتد:

Brand Rejection: اگر یادآوری و شناخت برند با تجربیات منفی همراه باشد.، مصرف کننده از انتخاب محصول یا خدمت، اجتناب خواهد کرد. برندی که در این سطح قرار دارد. باید از طریق راه اندازی کمپین جدید به تغییر افکار عمومی نسبت به محصول و برند بپردازد.

Brand Non-recognition: عدم شناسایی برند مربوط به زمانی است که مصرف کنندگان به راحتی برند را نمی شناسند.، احتمالا به این دلیل که برند بطور واضحی نسبت به رقبا متمایز نیست. برندی که در این سطح قرار دارد باید تلاش کند. تا تفاوت های ارزشی میان محصولات خود و رقبا را به مخاطبان خود اعلام کند.

Brand Recognition: تشخیص برند کمک می کند تا مصرف کنندگان هنگام خرید محصول، برند آشنا را انتخاب کنند. برندی که در این سطح قرار دارد دارای جایگاه مناسبی است، اما برای عدم جا ماندن از رقیبان باید به متمایز نمودن محصولات و برند خود ادامه دهد.

Brand Preference: در این سطح، مشتری هنگام تصمیم گیری برای انتخاب میان دو محصول، برند آشنا را ترجیح می دهند که نتیجه احساس تمایزی است که نسبت به برند دارد و یا اینکه احساس می کند محصول یا خدمات برند آشنا، نیازهایش را بصورت منحصربه فردی برآورده می کند.

Brand Loyaltyوفاداری به برند زمانی اتفاق می افتد که محصولات یا خدمات برند، بارها توسط مشتری انتخاب می شود حتی اگر گهگاه خدمات ضعیفی را از جانب برند تجربه کند یا محصولی سازگارتر با نیازهایش توسط برند دیگر ارائه شود. برای دستیابی به وفاداری به برند، باید محصول ارائه شده، بسیار متمایز و دارای ارزش افزوده فراوان باشد. ارائه این سطح از خدمات تضمین می کند که مصرف کنندگان برند خود را تغییر نخواهند داد.

فهرست