شناسایی فرصت های بازار

 

ایران، آخرین بازار بکر در دنیاست و فرصت های زیادی در آن وجود دارد

شناسایی فرصت های بازار

 

ایران، آخرین بازار بکر در دنیاست و فرصت های زیادی در آن وجود دارد

شناسایی فرصت های بازار


مقدمه شناسایی فرصت های بازار

تیم ها و کارگروه های تخصصی نکس لوکس به طور دوره ای در حال رصد. و ارزیابی بازارهای مختلف در ایران و کشورهای منطقه هستند. اطلاعات مختلف به صورت دوره ای از این بازارها جمع آوری می شود. و تحلیل می شود و شاخص های مختلف که منعکس .کننده جذابیت های بازار می باشند.؛ محاسبه می شود

اهداف

یکی دیگر از اهداف این کارگروه ها، بررسی و ارزیابی فرصت های بازار است. که معمولا شامل یکی از حالت های زیر می گردد :

  • .بخش هایی از بازار یا نیازهای مشتریان که در حال حاضر ؛ به آنها پاسخ داده نشده است. امکان سرمایه گذاری و کسب درآمد از آنها، بالا است.
  • .کالاها و محصولات جدیدی که در حال حاضر در بازار حضور ندارند. ارائه آنها به بازار می تواند برای مصرف کننده ایرانی ، جذابیت داشته باشد
  • .سگمنت هایی از بازار که سطح رقابت در آنها، پایین است. و ورود شرکتها و رقبای جدید در آنها، می تواند سودآور باشد
  • .بخشی از بازار که علی رغم حضور رقبا، به قدری بزرگ و ارزشمند است .که ورود رقبای جدید و کسب سهم از بازار اندک در آنجا، می تواند توجیه پذیر باشد
  • .قسمت هایی از بازار کشور که به آنها توجه کافی از سوی شرکت های ایرانی نشده است. این بخش ها می تواند از نظر جغرافیایی مشخص گردد یا از نظر عوامل دموگرافیک
  • .بررسی روند بازار و شناسایی محصولاتی که مصرف آنها در حال رشد است.  بازار آنها رو به گسترش هستند
  • .بازارهای منطقه ای که کالاها و محصولات ایرانی می تواند به راحتی در آنجا.، از مزیت رقابتی نظیر قیمت برخوردار باشد.

چگونه فرصت ها شناسایی می شوند؟

اما سوال اینجاست که این فرصت ها چگونه در گروه نکس لوکس، استخراج و شناسایی می شود؟  پاسخ به این سوال، ساده است. در نکس لوکس، به طور مستمر و دوره ای (هر 6 ماه) ، شاخص های مهم بازار نظیر شدت رقابت، اندازه بازار، رفتار مصرف کننده و غیره ، ارزیابی می شود. همچنین این گزارش ها با گزارش های بین المللی در همان صنعت مقایسه می گردد. به عنوان مثال، در گزارش های بین المللی مشخص می گردد. که نسل جدیدی از انواع ماست طعم دار ، فروش بالایی در کشورهایی نظیر فرانسه دارند. ولی در بررسی بازار ایران مشخص می گردد. که این محصولات در ایران، آنطور که باید به بازار عرضه نشده اند.

یا فروش بالایی ندارند. این موضوع به عنوان یک فرصت بالقوه، شناسایی می شود. در مرحله دوم، پروژه ای برای بررسی این موضوع تعریف می گردد. انواع ماست طعم دار در میان نمونه ای مشتریان و مصرف کنندگان ایرانی ، تست می شود. مشخص می گردد که ایرانیان، تمایل زیادی به مصرف ماست طعم دار ندارند. این محصول نمی تواند بازار بزرگی در ایران داشته باشد.

پس …

پس این فرصت بالقوه نمی تواند به یک فرصت بالفعل مناسب تبدیل شود. حال اگر نتایج این تست حصول، معکوس می شد و مشخص می گردید. که ایرانی ها از این ماست ها استقبال می کنند.  آن را دوست دارند؛ این فرصت بالقوه به عنوان یک فرصت طلایی در صنعت لبنیات به کارفرمایان معرفی می شد. به این ترتیب، می توان برخی فرصت های موجود در بازار های مختلف را شناسایی نمود.

یا در مثال دیگر، در ارزیابی بازار یک صنعت مشخص می گردد. که اندازه بازار آن، در طول 5 سال اخیر با رشد بالاتر از میانگین همراه بوده است.  در برخی بخش های بازار، شدت رقابت بسیار پایین است. این بخش ها و این گونه بازار ها به عنوان فرصت های بالقوه تعیین می گردند.  پس از بررسی های دقیق تر؛ ظرفیت های احتمالی برای ورود به این بازارها تعیین می گردد. ( بر اساس تخمین اندازه بازار در 5 سال آینده و ظرفیت های تولید بازیگران فعال در بازار). این گونه نتیجه گیری ها معمولا بر پایه روش های تحلیل بازار صورت می پذیرد که عمدتا به شاخص هایی نظیر اندازه بازار، روند بازار، تغییرات در عادات رفتاری مصرف کنندگان و همچنین شدت رقابت وابسته است.

نتیجه

شناسایی فرصت های بازار ، کار بسیار دشوار و مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات وسیعی از بازار است.  گروه نکس لوکس در طول سال های اخیر، سرمایه گذاری بالایی به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات بازارهای مختلف، داشته است. تلاش می کند تا بر مبنای این اطلاعات و تحلیل منسجم داده ها، فرصت های بازار را شناسایی و  در اختیار کارفرمایان قرار دهد.

فهرست