ضریب نفوذ

ضریب نفوذ چیست؟ | شرکت تحقیقات بازار نکس لوکس

ضریب نفوذ چیست؟

تعریف

ضریب نفوذ، به عنوان تعداد افرادی که حداقل یک بار در یک دوره معین. یک برند خاص یا دسته ای از کالاها را خریداری می کنند. تقسیم بر اندازه جمعیت بازار مربوطه تعریف می شود. به بیان دیگر، ضریب نفوذ معیاری است. که مشخص می کند. یک برند یا محصول، چه سهمی از کل بازار بالقوه را به دست آورده است.

تفاوت ضریب نفوذ و سهم از بازار چیست؟

تفاوت میان این دو، با ارائه یک مثال، بهتر درک می شود: اگر فرض کنیم، از 10 مصرف کننده ی مایل به خرید محصولات لبنی، تعداد 10 نفر، یک محصول لبنی از برند X و تعداد 9 نفر، یک محصول لبنی از برند Y خریداری کند. فارغ از تعداد محصول خریداری شده. برند X دارای نفوذ به بازار 100 درصدی و برند Y دارای نرخ نفوذ به بازار 90 درصدی است. از طرف دیگر، اگر از 100 محصول فروخته شده در بازار لبنیات، برند X. تعداد 60 محصول و برند Y، 40 محصول را به فروش رسانده باشند. برند X دارای سهم از بازار 60 درصدی و برند Y دارای سهم از بازار 40 درصدی است.

انواع نرخ نفوذ

Market Penetration: ضریب نفوذ به بازار= (تعداد مصرف کنندگان یا تعداد محصولات فروخته شده/ تعداد کل افراد هدف) x 100

Brand Penetration: ضریب نفوذ برند= (مشتریانی که از یک برند خرید کرده اند/ جمعیت کل) x100

Penetration Share: سهم نفوذ= (مشتریانی که از یک برند خرید کرده اند/ مشتریانی که محصولی از یک دسته خرید کرده اند) x100

بعنوان مثال، اندازه بازار کرم دست و صورت، 200 میلیون زن جوان است. و یک برند زیبایی 12 میلیون عدد از این کرم دست را فروخته است. نرخ نفوذ برند به این صورت محاسبه می شود: (12 میلیون / 200 میلیون) x100= 6%

استراتژی نفوذ در بازار چیست؟

استراتژی نفوذ در بازار یکی از چهار استراتژی رشد کسب و کار است. که در ماتریس Ansoff شناسایی شده است، سه استراتژی دیگر استراتژی توسعه بازار، استراتژی توسعه محصول و استراتژی تنوع هستند. هدف استراتژی نفوذ در بازار، افزایش نرخ نفوذ یک برند در بازار و جذب اکثریت بازار است. و به زمانی اشاره دارد که شرکت تلاش می کند. سهم بیشتری از بازار را برای یک محصول یا خدمت معین در اختیار داشته باشد. باز کردن کانال‌ های توزیع جدید، تغییر قیمت، فروش در مناطق جدید. شراکت با رقبا، ساده کردن فرآیند خرید و بهینه‌ سازی محصول، استراتژی هایی برای افزایش نفوذ در بازار هستند.

فهرست