مشارکت استراتژیک و سرمایه گذاری مشترک

ابزارهایی در مسیر رشد دانش و ارتقای عملکرد سازمانها در راستای سیاست های توسعه کسب و کار

مشارکت استراتژیک ، واژه ای است که در سال های اخیر، بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره آن، خوانده ایم. از بعد تجاری، مشارکت استراتژیک به معنای همکاری بلند مدت دو شرکت در راستای دست یافتن به اهداف مشترک است. این اهداف می تواند در حوزه توسعه بازار، تولید، تبادل دانش و فناوری و هر موضوع دیگر باشد. در سال های اخیر، نمونه های زیادی از آن را دیده ایم و در مورد آنها شنیده ایم. شاید زمانی که دو غول خودروسازی جهان یعنی رنو و نیسان؛ شرکت رنو-نیسان آلیانس را در سال 1999، تاسیس کردند؛ کمتر کسی انتظار داشت که مشکلات هر دو گروه بزرگ خودروسازی، تا این حد کاهش یابد و مشارکت استراتژیک این دو شرکت، به رشد و هم افزایی همه گروه های زیر مجموعه این شرکت منجر شود. در حال حاضر، از هر 10 خودروی تولید شده در جهان، یک خودرو به این شرکت تعلق دارد و این شرکت؛ کنترل 7 شرکت خودرو سازی در جهان را در دست دارد و توانسته تا حد زیادی از بحران دهه 90 که گریبانگیر زیرمجموعه های این شرکت بوده است، فاصله گیرد. دلیل این امر واضح است. هر گونه مشارکت و اتحاد استراتژیک در دنیای تجارت به معنای دستیابی به مزیت های بیشماری است که مهمترین آنها ، عبارتند از :

دستیابی آسان تر به بازارهای بین المللی : به واسطه مشارکت استراتژیک می توان در بازار و کشور پارتنر ، به راحتی حضور یافت و از این طریق، حتی به بازارهای منطقه ای شریک خود، دستیابی آسان تری برقرار نمود

صرفه جویی در هزینه ها به ویژه هزینه های تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه، هزینه های زیادی بر سازمان ها تحمیل می کند. حال فرض کنید، دو پارتنر به صورت مشترک این هزینه ها را پرداخت نمایند و از منافع آن، بهره مند گردند. این موضوع به معنای کاهش هزینه های سازمانی است و در عین حال، می تواند عملکرد مجموعه را بهبود بخشد

افزایش قدرت چانه زنی در خرید موارد اولیه : حجم خرید، رابطه نزدیکی با کاهش قیمت تمام شده دارد. اتحاد دو یا چند شرکت به معنای خرید همزمان مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز است و این امر، می تواند قدرت چانه زنی با تامین کنندگان را افزایش دهد


اما مشارکت استراتژیک ، یک مزیت بزرگ دیگر به ویژه برای شرکت های ایرانی دارد و آن، کسب دانش و فناوری است. به عبارت دیگر، مشارکت استراتژیک با شرکتهای بزرگ دنیا، می تواند دانش سازمانی، قابلیت های تکنولوژیک و فرایند ایجاد ارزش افزوده در سازمان های ایرانی را بهبود بخشد چرا که تعامل با شرکتهای بزرگ، فرصت یادگیری را در اختیار سازمان های ایرانی قرار می دهد و می تواند بر مزیت های رقابتی ایشان بیفزاید.

فهرست