مشاوره بازاریابی و فروش

 

بر اساس داده، فکر می کنیم، تجزیه و تحلیل می کنیم و پیشنهاد می کنیم. چرا که عمیقا اعتقاد داریم که داده ها، اشتباه نمی کنند

مشاوره بازاریابی و فروش

 

بر اساس داده، فکر می کنیم، تجزیه و تحلیل می کنیم و پیشنهاد می کنیم. چرا که عمیقا اعتقاد داریم که داده ها، اشتباه نمی کنند

مشاوره بازاریابی و فروش


تنها در اختیار داشتن اطلاعات، کافی نیست. در بسیاری موارد، شرکتها اطلاعات کافی در مورد یک بازار و بازیگران آن را در اختیار دارند اما نمی توانند از این اطلاعات، استفاده مفید داشته باشند و آن را به ارزش افزوده تبدیل کنند. موفقیت در تصمیم گیری به دو مولفه مهم بستگی دارد که عبارتند از :

  • در اختیار داشتن اطلاعات
  • استفاده صحیح از اطلاعات و تبدیل آن به ارزش

حتی بسیاری از شرکتها در تحلیل اطلاعات با ضعف های عمده مواجهند و نمی توانند اطلاعات جمع آوری شده از فرایند تحقیقات بازار را به درستی تحلیل و آنالیز نمایند. ضعف در تحلیل اطلاعات، تنها به شرکتهای ایرانی محدود نمی شود. در اغلب شرکتها در سراسر دنیا؛ تحلیل داده ها (Data Analysis) به ویژه با رویکرد بازار یا به عبارت دیگر Market Analysis به عنوان یک خلاء مطرح است و در سال های اخیر، توجه زیادی به موضوع تحلیل اطلاعات بازار شده است و حتی به عنوان یک رشته تخصصی دانشگاهی معرفی شده و دوره های آموزشی زیادی برای آن در سراسر جهان تعریف شده است.

گروه نکس لوکس با در اختیار داشتن تیم تخصصی در حوزه تحلیل داده ؛ تلاش می کند تا خدمات مشاوره ای یا تحلیلی در این حوزه به کارفرمایان ارائه نماید.  در این سیستم، ورودی همان داده ها یا اطلاعات بازار می باشند که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و در نهایت به خروجی های ملموسی نظیر “راه حل” ؛ “برنامه بازاریابی” ؛ “تصمیم” و یا “استراتژی” منجر می شود. بنابراین مهمترین محورها و موضوعات در حوزه خدمات مشاوره و تحلیل اطلاعات در گروه نکس لوکس عبارتند از :

  • مشاوره در خصوص ارزیابی جذابیت های بازار و تصمیم گیری کلان در مورد فعالیت های بازاریابی
  • مشاوره و تحلیل اطلاعات موجود در شرکت در راستای تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  • مشاوره و تحلیل اطلاعات بازار در راستای تدوین استراتژی کلان بازاریابی
  • تحلیل اطلاعات شرکت در راستای شناسایی نقاط ضعف در حوزه فعالیت های بازاریابی
  • تحلیل اطلاعات رقبا در راستای تدوین استراتژی رقابتی یا اقداماتی برای بهبود جایگاه رقابتی شرکت
  • تحلیل اطلاعات بازار در راستای تدوین استراتژی رشد Growth Strategy))
  • تحلیل اطلاعات بازارهای منطقه ای برای شناسایی کشورهای هدف صادراتی
  • مشاوره
فهرست