مصاحبه عمیق

تعریف مصاحبه عمیق ( IDI چیست؟ )

 In-Depth Interview، یک روش کیفی جمع آوری دیتاست که امکان دریافت حجم زیادی از اطلاعات، درمورد رفتار، نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان را از طریق مصاحبه حضوری، تلفنی و یا آنلاین، فراهم می کند. در طول IDI، مصاحبه کننده و مصاحبه شونده آزادند تا نکات بیشتری را عنوان کرده و در صورت لزوم، جهت مصاحبه را تغییر دهند. دارا بودن ساختاری انعطاف پذیر، تعاملی بودن، عمیق شدن در موضوع و مولد بودن (ایجاد درک و دانش جدید نسبت به موضوع)، از ویژگی های اصلی آن هستند. همچنین، ترکیب این روش با سایر روش های تحقیقاتی مانند نظرسنجی آنلاین تاثیرگذاری بسیار خوبی دارند.

کاربرد

 برای دریافت بازخورد درمورد لانچ محصول یا خدمت جدید، برای درک نیازها و انتظارات مشتریان در جلسات جمع آوری پرسونا، برای دریافت ایده های مشتریان درمورد بهبود محصولات و خدمات موجود، استفاده از این روش، داده های بسیار خوبی را به برندها ارائه می کند.

اهداف

هدف اصلی ، درک رفتار مصرف کننده و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است. برندها می توانند استراتژی بازاریابی خود را بر اساس اطلاعات دریافتی از پاسخ دهندگان و درک فرآیند فکری مشتری و طراحی محصولات دارای پذیرش در بازار تدوین کنند. همچنین برندها می توانند بینشی درمورد تقاضای احتمالی مصرف کنندگان به دست آورند.

انواع ساختار مصاحبه عمیق

 مصاحبه ها می توانند ساختاریافته، بدون ساختار و نیمه ساختاریافته باشند:

Structured interviews:روش شناسی این نوع مصاحبه، ثابت است و مصاحبه گر فقط سوالات از پیش تعیین شده ای را برای شناخت تجربیات خاصی از مصاحبه شونده می پرسد. در مصاحبه ساختاریافته امکان عمیق شدن در موضوع مورد بحث فراهم است.

Unstructured interviews: مصاحبه های بدون ساختار، شامل سوالات از پیش تعیین شده نیستند و بیشتر مانند مکالمه ای میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده است.

Semi-structured: با ارزش ترین IDI ها ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته اند؛ به این دلیل که برخی از سوالات و موضوعات اولیه، از پیش تعیین و طراحی شده اند اما مصاحبه گر می تواند جزئیات بیشتری را از مصاحبه شونده بپرسد و یا مصاحبه شونده می تواند در صورت لزوم جهت مصاحبه را تغییر دهد.

اهمیت و مزیت

  • امکان رسیدن به چرایی باورها، نظرات و ترجیحات پاسخگویان
  • باز بودن سوالات و امکان سفارشی سازی سوالات
  • ایجاد رابطه بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده که باعث می شود مصاحبه شونده احساس راحتی کرده و بازخورد صادقانه ارائه دهد
  • امکان یادداشت زبان بدن پاسخگویان
  • حجم نمونه کمتر و عدم نیاز به پاسخگویان زیاد
  • امکان بررسی تغییر لحن و انتخاب کلمات مشتریان

محدودیت ها

  • زمان بر بودن به دلیل نیاز به سازماندهی و تجزیه و تحلیل جزئیات
  • پرهزینه بودن
  • نیاز به دقت زیاد برای انتخاب پاسخگویان برای عدم ایجاد سوگیری در داده ها
  • دشوار بودن تشویق پاسخگویان به قبول همکاری
 
فهرست