مطالعه استفاده و نگرش

مطالعه استفاده و نگرش | تحقیقات بازار usage and attitude study

مطالعه استفاده و نگرش

تعریف مطالعه استفاده و نگرش:

Usage and Attitude studyیا U&A  که مطالعه استفاده و نگرش ترجمه می شود. یک مطالعه مبتنی بر نظرسنجی است که به برندها کمک می کند. تا بازار خود و رابطه میان نگرش و رفتار خرید مصرف کننده را درک کنند. 

بطور کلی 4 نوع مطالعه U&A وجود دارد:

 1. Category Understanding Approach: هدف این نوع مطالعه، کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های بازار به عنوان یک کل است.
 2. Market Sizing Approach: بر درک نفوذ دسته بندی های مختلف محصول به بازار و همچنین استفاده یا دفعات مصرف متمرکز است.
 3. Brand Understanding Approach: این مطالعه، به کسب بینشی در رابطه با مواردی مانند نفوذ برند (Brand Penetration)، ادراکات برند (Brand Perceptions)، ارزش ویژه برند (Brand Equity) و محرک های انتخاب برند (Brand Choice Drivers) کمک می کند.
 4. Targeting Approach: بر تقسیم بندی مشتری بر اساس نگرش ها و رفتارها تمرکز دارد. که در هدف گذاری و پیام رسانی دقیق و موثر تاثیرگذار است.
مطالعه استفاده و نگرش | تحقیقات بازار usage and attitude study

کاربردها:

مطالعات U&A کاربردهای متنوعی دارند از جمله:

 • زمانی که نیاز به درک خواسته ها و نقاط دردناک (Pain Points) مشتریان احساس می شود.
 • زمانی که احساس می شود فرصت ها برای افزایش مصرف مشتریان درحال از دست رفتن است.
 • زمانی که برند در حال توسعه دسته بندی محصول جدید یا استراتژی های بازاریابی است.
 • و زمانی که برند قصد دارد فهمی عمیق از چشم انداز رقابتی خود داشته باشد.

اهداف:

 • مشاهده آخرین روندها در رفتار مصرف کننده: خریداران دائما طرز فکر خود را در مورد محصولات و خدمات تغییر می دهند. تغییر نگرش و استفاده ی مصرف کنندگان نه تنها بر اساس نحوه تعامل برند (مانند کمپین های بازاریابی). بلکه از طریق اقدامات رقبا و تغییرات گسترده تر در محیط بازار شکل می گیرد.
 • درک عمیق تر از رفتار مصرف کنندگان برای پذیرش و خرید محصولات یا خدمات: فروش محصول با خریداری محصول توسط مشتری تمام نمی شود. اینکه محصول فروخته شده، چگونه در زندگی روزمره مشتریان قرار می گیرد و برطرف کننده نیاز مشتریان باشد. در فروش آینده برند تاثیرگذار است.
 • اندازه گیری تقاضا برای محصولات برای ایده پردازی، توسعه و عرضه به بازار: اندازه گیری تقاضای مصرف کننده برای محصولات، به اصلاح موقعیت و پیشنهادات برای محصول و قرار گرفتن در بهترین موقعیت برای افزایش فروش کمک می کند.
 • اطلاع از استراتژی های آینده: استفاده از مطالعه U&A برای تصمیماتی مانند راه اندازی یک محصول جدید، سرمایه گذاری در یک کمپین تبلیغاتی بزرگ، گسترش برند، یا ورود به یک بازار جدید ضروری است. اطمینان داشتن درمورد موفقیت آمیز بودن این تصمیمات، بدون داشتن دانش عمیق و به روز نسبت به مشتریان و الگوهای استفاده و نگرش آن ها نسبت به برند خود و رقبا غیرممکن است.

به طور کلی،طبق گزارش شرکت تحقیقات نکس لوکس انجام یک مطالعه تحقیقاتی U&A به برند کمک می کند. تا فرصت هایی را برای گسترش و رشد کسب و کار خود شناسایی کند.

فهرست