مطالعه برند

مطالعه برند | تحقیقات بازار نکس لوکس

مطالعه برند چیست؟

تعریف:

برندها علاوه بر محصولات و خدماتی که ارائه می دهند، دارای شخصیت، اخلاق، اهداف و ماموریت های خاص خود هستند؛ مطالعه برند به ایجاد و مدیریت برندهای قوی و متمایز کمک می کند.

 چه زمانی باید از Brand Study استفاده کرد؟

 • پس از ادغام
 • هنگام راه اندازی یک خط خدمات یا محصولات جدید
 • زمانی که رشد متوقف می شود
 
 • زمان رویارویی با رقبای قدرتمند جدید
 • هنگامی که مخاطب هدف تغییر کرده است

 • هنگام درنظر گرفتن نام یا هویت جدید
 • زمانی که ظاهر برند قدیمی می شود
 

روش های انجام Brand Study: 

 • مصاحبه های غیررسمی و بدون ساختار (Informal or unstructured interviews)
 • گروه های متمرکز (Focus groups)
 • پیمایش یا نظرسنجی آنلاین (Online surveys) 
 • مصاحبه های ساختاریافته (Structured interviews) 
تحقیقبات بازار نکس لوکس

مزایا:

شناسایی موقعیت برند در بازار: مطالعه برند، دیدگاه جامعی درمورد بازار ارائه می دهد. با کمک مطالعه برند، درک یک برند و رقیبان آن
توسط مشتریان فراهم می شود.

تنظیم موقعیت برند: شاید قوی‌ترین کاری که می‌توان با تحقیقات برند انجام داد ارزیابی و تنظیم موقعیت برند است. تنظیم موقعیت به تمایز برند با رقبا و تمرکز بر مزیت های برند کمک می کند.

فهم تغییر در نیاز مشتریان: عموما، ترجیحات مشتریان تغییر می کنند بنابراین هرچه فهم بهتری از نیازها و ترجیحات مشتریان وجود داشته باشد، به گونه بهتری می توان به نیازها پاسخ داد.

فهم نگرش ها و رازهای خرید مشتریان: مطالعه برند به ارائه پشنهادهای رقابتی به مصرف کنندگان کمک می کند. 

فهرست