پروژه ممیزی برند یا Brand Audit چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد برند، همواره باید در کنترل باشند

ممیزی برند به معنای ارزیابی دوره ای شاخص های کلیدی عملکرد برند است. ممیزی برند معمولا در قالب یک پروژه تحقیقات بازار مطرح می شود و طی آن، شاخص های کلیدی برند بر اساس نظر مصرف کنندگان و مشتریان سنجیده می شود. معمولا این پروژه ها در دوره های زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله تعریف می شوند. این ابزار به خوبی می تواند عملکرد برندینگ شرکتها را ارزیابی نماید و حتی عملکرد برند را با سایر رقبا مقایسه نماید. همچنین پروژه های ممیزی برند عمولا به عنوان یک ابزار مهم برای تعیین استراتژی برندسازی یا بازسازی برند در بسیاری از شرکتها شناخته می شود. همچنین عملکرد برند به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی عملکرد واحد بازاریابی نیز مطرح می شود. مهمترین شاخص های برند که در قالب این نوع پروژه ها سنجیده می شود عبارتند از :

محاسبه برخی از این شاخص ها مانند آگاهی از برند، آسان است اما محاسبه برخی دیگر از شاخص ها مانند ارزش ویژه برند یا تصویر ذهنی از برند، دشوار است.  روش ها و مدل های مختلفی برای سنجش این متغیرها ارائه شده است که بسته به شرایط می توان از مدل های مشخصی استفاده نمود. همچنین بخش مهمی از پروژه های ممیزی برند، تحلیل داده ها می باشد. این که بتوان بر اساس شاخص های محاسبه شده، استراتژی صحیح برای بهبود جایگاه برند را ارائه نمود. بنابراین می توان ممیزی برند را پایه و اساس تدوین استراتژی یا اصلاح آن دانست. مورد دیگری که در پروژه های ممیزی برند ، مورد تجه قرار می گیرد؛ ارزیابی اثربخشی کمپین های تبلیغاتی است. یکی از اهداف مهم در اجرای کمپین های تبلیغاتی، بهبود جایگاه برند است و ممیزی برند، می تواند ابزاری برای سنجش این موضوع باشد. 

فهرست