پنل حسی

تعریف:

پنل های حسی یا Sensory Panel، روشی برای بررسی تمام جنبه های محصولات هستند که ارزیابی محصولات از نظر ظاهر، طعم، حس دهان و مزه را فراهم می کنند.

انواع پنلیست:

پنل های حسی به سه دسته هستند، آموزش دیده، نیمه آموزش دیده و پنل مصرفی :

  •  پنل آموزش دیده: یک پنل آموزش دیده متشکل از تعداد کمی از اعضاست (5 تا 10 نفر) که باید با دقت انتخاب و آموزش داده شوند.
  •  پنل نیمه آموزش دیده: این پانل معمولا از حدود 25 تا 30 عضو تشکیل شده است که تا حدی با کیفیت و طبقه بندی محصول مورد نظر آشنا هستند.
  •  پنل مصرف کننده: اعضای پنل مصرف کننده یا آموزش ندیده باید نماینده گروه های سنی، جنسیتی، نژادی و درآمدی مصرف کننده بالقوه باشند که به طور تصادفی انتخاب می شوند. بطور معمول بیش از 80 عضو برای تشکیل یک پنل مصرف کننده مورد نیاز است.

انواع تست حسی:

تست های متفاوتی با توجه به شرایط انتخاب می شوند.

Difference or discriminative tests:

آزمون تفاوت برای تشخیص تفاوت بین دو یا چند نمونه طراحی شده است. انواع تست تفاوت:

Paired Comparison Test

یک تست دو محصولی (مثلاً A و B) است و وظیفه پنل این است که آن ها را با هم مقایسه کند. و تشخیص دهد که آیا نمونه ها مشابه هستند یا خیر. مقایسه زوجی معمولا برای مقایسه تکنیک ‌های فرآوری جدید و قدیمی، تغییر مواد تشکیل دهنده در یک محصول.، آزمایش ترجیحات مصرف‌کننده و موارد دیگر کاربرد دارد.

Duo-trio Test

یک آزمون مقایسه زوجی اصلاح شده است. در این تست، یک نمونه که به عنوان مرجع شناسایی می شود.، ابتدا برای ارزیابی در اختیار اعضای پنل قرار می گیرد. و دو نمونه کدگذاری شده، که یکی از آن ها مشابه مرجع است.، ارائه می شود و از شرکت کننده خواسته می شود. که مشخص کند کدام یک از این دو نمونه با نمونه مرجع یکسان است.

Triangle Test

یک تست سه محصولی است که در آن تمام نمونه ها کدگذاری می شوند. و وظیفه پنل این است که تعیین کند کدام دو، شبیه تر هستند یا کدام یک با دو مورد دیگر متفاوت تر است.

Multiple Sample Test

آزمونی که بیش از 3 محرک را شامل شود.، به عنوان آزمون نمونه چندگانه طبقه بندی می شود.

Scoring

در این روش، امتیاز معینی به هر ویژگی حسی داده می شود. روش امتیازدهی به دلیل تنوع، سادگی و سهولت در تجزیه و تحلیل آماری، بیشترین استفاده را در بین تمام روش‌ های حسی دارد.

Ranking

در روش رتبه ‌بندی دو یا چند نمونه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته و از آن ها خواسته می‌شود. آن ها را بر اساس شدت یک ویژگی خاص بصورت صعودی یا نزولی مرتب کنند.

Hedonic Rating

در روش لذت‌گرا، حالت ‌های روان‌شناختی دوست داشتن. و دوست نداشتن در مقیاس درجه‌ بندی اندازه‌گیری می‌شوند.

Descriptive Analysis

شامل ارائه توصیفات کمی از یک محصول با در نظر گرفتن تمام حس هایی است. که درک می شود: مانند حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، حرکتی و غیره.

Acceptance/Preference Testing

این تست به اندازه گیری علاقه یا ترجیح برای یک محصول اشاره دارد. اولویت را می توان مستقیما با مقایسه دو یا چند محصول با یکدیگر اندازه گیری کرد.

فهرست