پیمایش تلفنی

تعریف:

پیمایش تلفنی، یک روش جمع آوری داده از طریق مصاحبه تلفنی با پاسخگویان است که بعنوان Computer-Assisted Telephonic Interview یا به اختصار CATI نیز شناخته می شود. در طول مصاحبه تلفنی، فرد پرسشگر سوالات پرسشنامه را از فرد پاسخگو می پرسد و پاسخ های ارائه شده توسط پاسخگو را به صورت کد یا کلمه به کلمه، ثبت می کند.

انواع مصاحبه تلفنی:

بسته به نوع و هدف تحقیق، سه نوع مصاحبه تلفنی وجود دارد:

  •  Structured telephone interviews:  ساختاریافته، معمولا کوتاه تر و شامل سوالات بسته هستند و برای جمع آوری داده های کمی استفاده می شوند.
  •  Semi-structured telephone interviews:  نیمه ساختاریافته، ترکیبی از سوالات باز و بسته بوده و برای جمع آوری داده های کمی و کیفی مورد استفاده قرار می گیرند.
  • In-depth telephone interviews: تلفنی عمیق، دربرگیرنده سوالات باز و مناسب برای جمع آوری داده های کیفی هستند. این نوع مصاحبه ها طولانی بوده و از راهنمای بحث (Discussion Guide) به جای پرسشنامه استفاده می شود.

مزایای پیمایش تلفنی:

درک درست سوالات: اجرای مصاحبه توسط پرسشگر، کیفیت داده های جمع آوری شده را تضمین می کند؛ به این دلیل که پرسشگر می تواند سوءتفاهم در فهم سوالات را برای پاسخگو برطرف نماید.

مقرون بصرفه بودن: در مقایسه با مصاحبه های حضوری مقرون بصرفه هستند.

جمع آوری سریع داده ها: سرعت جمع آوری داده در پیمایش تلفنی نسبت به نظرسنجی حضوری بالاتر است.

نرخ پاسخ دهی بالاتر: مصاحبه های تلفنی نرخ پاسخ دهی بالاتری دارند.

کنترل کیفیت: امکان کنترل کیفیت کل فرآیند جمع آوری داده ها از جمله نمونه گیری، غربالگری پاسخگو و … وجود دارد.

انعطاف پذیری: می توان انواع مختلفی از سوالات را در یک پرسشنامه تلفنی بکار برد. همچنین، می توان از پرسشنامه یا راهنمای بحث (DG) برای اجرای مصاحبه استفاده نمود.

محدوده جغرافیایی وسیع تر: انجام مصاحبه در محدوده وسیع ملی و جهانی امکان پذیر است.

*گزینه های زیر مزیت های مربوط به مصاحبه های عمیق تلفنی هستند:

دسترسی به مخاطبان بخش B2B:  از طریق مصاحبه تلفنی نسبت به روش آنلاین مناسب تر است.

دریافت حجم زیاد داده از پاسخگو: برخی از مصاحبه های تلفنی می تواند تا بیش از یک ساعت به طول انجامد که به جمع آوری هرچه بیشتر دیتا از پاسخگو کمک می کند.

فرصت عمیق تر شدن در موضوع: ایجاد امکان بررسی موضوعات بیشتر و عمیق تر با پاسخگو وجود دارد.

محدودیت های پیمایش تلفنی:

خسته کننده بودن مصاحبه برای پاسخگو در صورت طولانی شدن مصاحبه، امکان قطع کردن تماس توسط پاسخگو، عدم قابلیت مشاهده زبان بدن پاسخگو، کوتاه تر بودن زمان مصاحبه و محتمل بودن خطای محدوده جغرافیایی به دلیل مبتنی بودن جمع آوری دیتا بر شماره تلفن افراد (درصورت عدم غربالگری درست جغرافیایی) از محدودیت های روش پیمایش تلفنی هستند.

 

فهرست