index logo

در رویـدادهای اینـدکس با همـکاری آژانـس تحقیقات بازار نکس لوکس؛ در مــورد موضــوعات روز و دغــدغه‌های مدیــران بازاریـابی و تحقیقات بازار، صـــــحبت خواهـیم کرد و داده‌ها و گزارش‌های واقعی و ارزشمندی از بازار ارائه خواهد شـد. رویکرد ایندکس، عملیاتی‌ســت و قصـد دارد تا به مدیران جهـت تصــمیم‌گیری‌ها کمـک نماید. اینـدکس، هر ماه طـی یــک جلســه 180دقیــقه‌ای با موضـوع مشخص برگزار می‌شـود.

رضا نویدی نکو | مدیرعامل شرکت تحقیقات بازار نکس لوکس

رضا نویدی نکو

هم بنیانگذار و مدیرعامل Nexlooks

محسن رهگذر - مدیرعامل مرکز نوآوری بادکوبه -index1

محسن رهگذر

مدیرعامل مرکز نوآوری بادکوبه

لیلا اراجی - index1 - رییس توسعه برند و تبلیغات شرکت صنایع استیل البرز

لیلا اراجی

رییس توسعه برند و تبلیغات شرکت صنایع استیل البرز

سجاد نوری زاد

سجاد نوری زاد

هم بنیانگذار و مدیر مارکتینگ دیتا ساینس Nexlooks

علیرضا اعتضادی

مدیر تیم کمپین مارکتینگ اسنپ پی مدیر سابق تامین محتوای سرویس نمایش خانگی کافه بازار مدیر سابق توسعه کسب و کار فیلیمو

فهرست