اولویت ذهنی برند

top of mind | اولویت ذهنی برند | تخقیقات بازار نکس لوکس

اولویت ذهنی برند چیست؟

تعریف اولویت ذهنی برند:

اولویت ذهنی برند، آگاهی بالای ذهنی یا Top Of Mind. یکی از انواع آگاهی از برند بدون کمک (Unaided Brand Awareness) است.

(TOMA (Top Of Mind Awarenessبه اولین برندی اشاره دارد. که هنگام فکر کردن به یک بازار یا صنعت خاص، به ذهن خطور می کند.

عوامل موثر بر TOMA اولویت ذهنی برند :

  • Discoverability یا قابلیت کشف: 

کشف پذیری روشی است که در آن تیم های بازاریابی تلاش می کنند. برند یا محصول خود را برای مشتریان، قابل کشف کنند. درواقع، هرچه مشتری بیشتر با محصول یا محتوای برند در ارتباط باشد. به احتمال بیشتری آن برند، الویت ذهنی اش خواهد بود.

حضور در رسانه های اجتماعی نیز بر امتیاز TOMA برند تاثیرگذار است. با توجه به تعداد دفعاتی که مردم از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. حضور مداوم در پلتفرم های مناسب، در افزایش آگاهی بالای ذهنی از برند کمک کننده است.

از آنجاییکه مصرف کنندگان، تجربه استفاده و تعامل با محصولات یا خدمات برند را دارند. به احتمال زیاد زمان فکر کردن به بازار یا صنعت خاص، همان برند را به خاطر می آورند.

  •  Advertising یا تبلیغات: 

یک تبلیغ موثر می تواند یک برند را در ذهن مشتری تثبیت کند. تبلیغات، روشی محبوب برای ایجاد آگاهی از برند و معرفی برند به حجم بیشتری از مخاطبان است.

  •  Physical Presence یا حضور فیزیکی: 

به طور کلی، مصرف کنندگان، نسبت به محصولاتی که با آن ها تعامل فیزیکی بیشتری دارند. آگاهی بیشتری نیز خواهند داشت.

راه های افزایش TOMA اولویت ذهنی برند:

⦁ افزایش دیده شدن از طریق سرمایه گذاری در سئو، حضور در رسانه های اجتماعی و…

⦁ تنوع تبلیغات برای دستیابی به مخاطبان جدید

⦁ افزایش حضور فیزیکی یا فروش محصولات از طریق فروشندگان بیشتر.

top of mind | اولویت ذهنی برند | تخقیقات بازار نکس لوکس
فهرست