بازار اسباب بازی در ایران

بازار اسباب بازی | تحقیقات بازار نکس لوکس

بازار اسباب بازی

 بکر و پر از فرصت‌های تجاری

مقدمه

بازار اسباب بازی در ایران یکی از بکر‌ترین بازارها است که در سال‌های اخیر، بر جذابیت آن افزوده شده است. ارزش مالی این بازار در سال 1401؛ برابر با 9.2 هزار میلیارد تومان در سال برآورد شده که معادل 200 تا 210 میلیون دلار است. این بازار تا سال 1396، جذابیت زیادی برای تولیدکنندگان ایرانی نداشت چرا که بخش عمده بازار در اختیار برندهای چینی قرار داشت و رقابت با آن‌ها، بسیار دشوار بود. حتی در سطح بین‌المللی؛ این صنعت از سال های قبل در اختیار چینی‌ها قرار داشته. و بیشتر از سه چهارم بازار در اختیار برندهای چینی است.

با این حال، در سال‌های اخیر و به واسطه افزایش قیمت ارز، واردات این محصولات کمتر شده است. و مصرف‌کننده ایرانی به خصوص در سگمنت‌های C2 به پایین؛ قدرت خرید خود برای تهیه نمونه‌های خارجی را تا حد زیادی از دست داده است. در چنین شرایطی، این بازار برای تولیدکنندگان داخلی جذاب شده است. اگرچه ارزش تعدادی این بازار در سه سال اخیر، با کاهش همراه بوده است و روند نزولی را طی می کند اما به واسطه کاهش شدت رقابت؛ جذابیت بازار برای تولیدکنندگان داخلی، به شکل معناداری افزایش یافته است.

با این حال، بخش عمده این تولید؛ در واحدهای تولیدی کوچک و کارگاه‌های با ظرفیت محدود و عمدتا زیرپله‌ای صورت می‌پذیرد. و سرمایه‌گذاری زیادی برای تولید بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت نگرفته است. در واقع، عمدتا کارگاه‌های تولید محصولات پلاستیکی در گذشته، اکنون به تولید اسباب بازی نیز روی آورده‌اند و به طور ضمنی متوجه شده‌اند. که تولید اسباب بازی برای آن‌ها سودآورتر است. بنابراین کمتر شاهد سرمایه‌گذاری مستقل برای تولید اسباب بازی در کشور بوده‌ایم.

بازار اسباب بازی | تحقیقات بازار نکس لوکس

برندسازی

یکی دیگر از مهم‌ترین فرصت‌ها در این بازار، موضوع برندسازی است. تقریبا هیچ برند ایرانی شناخته شده و صاحب نامی در این بازار وجود ندارد. برندسازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به برند؛ یکی از مهمترین فرصت‌ها در این بازار است. علاوه بر فرصت تولید و برند سازی، فرصت‌های زیادی در بخش فروش اسباب بازی نیز مشاهده می‌شود. مخاطبان، آگاهی کمی در خصوص محل خرید اسباب بازی دارند. و فروشگاه‌های بزرگ و شناخته شده‌ای برای فروش این گونه محصولات نمی شناسند.

نتیجه تحقیقات بازار نکس لوکس

به طور کلی، بازار اسباب بازی از جمله بازارهای نادیده و با ساختارکاملا سنتی در کشور است. که سرمایه‌گذاران به آن توجه نکرده‌اند و فرصت‌های زیادی در این بخش قابل مشاهده است.

فهرست