بازار بستنی

بازار بستنی در ایران، یکی از باثبات ترین بازارهای مواد غذایی در کشور بوده است. که در سال های اخیر، نوسانات زیادی را تجربه نکرده است. بررسی داده های آژانس نکس لوکس نشان می دهد. که اگرچه ارزش مالی این بازار در سال 2021 ، با رشد قابل توجهی همراه بوده است. (عمدتا به واسطه تورم و افزایش قیمت ها) اما ارزش وزنی این بازار در سال 2021، با افت 2.6 درصد همراه بوده است. که عمدتا متاثر از افزایش قیمت ها، ضعف در نوآوری و عدم ارائه محصولات جدید به بازار، بوده است. البته ارزش بازار در سگمنت های اقتصادی، با رشد مثبت همراه بوده است. و پیش بینی می شود در سال 2022 نیز این روند حفظ گردد.  یکی دیگر از دلایل افت بازار در سال 2021، افزایش فروش بستنی بدون بسته بندی (بستنی باز) بوده است. در سال های 2019 و 2020، ارزش وزنی بخش (Unpacked) بدون بسته بندی-منظور بستنی باز است) به شکل معناداری کاهش یافته بود که عمدتا متاثر از شیوع کرونا بوده است. اما در سال 2021، ارزش وزنی بخش Unpacked با افزایش همراه بود و پیش بینی می شود در سال 2022 نیز این روند حفظ گردد.

در خصوص بازیگران اصلی بازار در بخش Packed Ice Cream ، برند میهن همچنان به عنوان لیدر مطلق در این بازار شناخته می شود. که به تنهایی بیشتر از 43 درصد از بازار را در اختیار دارد. به طور کلی، بر مبنای داده های جمع آوری شده از 5 شهر اصلی کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز)؛ برندهای اصلی در این بازار به ترتیب “سهم از بازار” عبارتند از. :

فهرست