بخش بندی بازار

تعریف:

بخش بندی بازار، فرآیندی است که بازار هدف را به بخش های کوچک تری تقسیم می کند؛ این بخش های کوچک دارای ویژگی های مشابهی مانند سن، درآمد، ویژگی های شخصیتی، علایق و موقعیت مکانی مشترک هستند. از این بخش بندی می توان برای بهینه سازی محصولات و خدمات، بازاریابی و تبلیغات استفاده کرد. همچنین، بخش بندی بازار به برندها این فرصت را می دهد تا استراتژی هایی را برای گروه های مختلف مصرف کنندگان، بسته به اینکه چگونه ارزش محصولات و خدمات خاص را درک می کنند، ایجاد کنند. به همین دلیل برندها می توانند پیام های شخصی سازی شده تری را با اطمینان از اینکه توسط مخاطبان هدف دریافت می شود، ارائه کنند.

انواع بخش بندی بازار:

بطور کلی 4 نوع بخش بندی بازار وجود دارد:

بخش بندی جغرافیایی: شامل ایجاد گروه های مختلف مشتریان براساس مرزهای جغرافیایی است. نیازها و علایق مشتریان براساس موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناطقشان متفاوت است و درک این موضوع به برندها کمک می کند تا مکان فروش و تبلیغ برند و محل گسترش تجارت را تعیین کنند.

بخش بندی جمعیتی: این بخش بندی بر متغیرهایی مانند سن، جنسیت، ملیت، سطح تحصیلات و… مبتنی است. این یکی از پرکاربردترین اشکال بخش بندی بازار است؛ زیرا به چگونگی استفاده محصول توسط مشتریان و میزان تمایل آن ها به پرداخت هزینه توجه دارد.

بخش بندی روان شناختی: علایق، سبک زندگی و نگرش های مصرف کننده، معیار دیگری برای بخش بندی بازار هستند. روش های تحقیقات بازار مانند گروه های متمرکز، مصاحبه و نظرسنجی برای انجام این نوع بخش بندی و درک مخاطب هدف، تعیین کننده هستند.

بخش بندی رفتاری: بر واکنش های خاص متمرکز است؛ یعنی رفتارهای مصرف کننده، الگوها و روشی که در تصمیم گیری و فرآیند خرید مشتریان تاثیرگذارند. بنابراین بخش بندی مبتنی بر نگرش و آگاهی مخاطبان از یک برند و نحوه استفاده آن ها از محصولات، یک بخش بندی رفتاری است.

مزایا:

ایجاد پیام های بازاریابی قوی:

 پیام های شخصی سازی شده متناسب با بخش مخاطب هدف، به پاسخ نیازها و خواسته های واقعی مخاطبان هدف کمک می کند.

یافتن استراتژی ایده آل: 

شناخت بخش هدف، در انتخاب استراتژی مناسب برای جذب مخاطب هدف کمک کننده است.

تبلیغات هدفمند: 

بخش بندی بازار این فرصت را به برندها می دهد تا با شناخت سن، محل زندگی، عادت های خرید و… مشتریان، تبلیغات را به شیوه ای موثر در معرض دید مشتری قرار دهند.

جذب مشتریان بالقوه: 

با ایجاد پیام های بازاریابی مناسب، جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آن ها به مشتریان بالفعل امکان پذیرتر خواهد بود.

متمایز نمودن برند:

 بخش بندی بازار به برندها این فرصت را می دهد تا با شناخت نیازها و ویژگی های خاص مشتریان، خود را از سایر برندها متمایز کنند.

شناسایی بازار تخصصی: 

شناسایی موقعیت هایی که بیشترین مخاطب هدف را دارد از دیگر مزیت های بخش بندی بازار است.

متمرکز نمودن برند: 

به برند این امکان را می دهد تا فرصت های های بازاریابی جدید را متناسب با بازار هدف خود شناسایی کند.

ارتباط با مشتری:

 شناخت نیازها، علایق و ویژگی های مشتریان به ایجاد استراتژی های موثر، و در نهایت به ایجاد پیوندی عمیق میان برند و مشتری و وفادارسازی مشتریان می انجامد.

فهرست