داستان نکس

 

هر اندازه به گذشته می نگریم، آینده را بهتر می بینیم

داستان نکس

 

هر اندازه به گذشته می نگریم، آینده را بهتر می بینیم

داستان نکس


مقدمه

آژانس نکس لوکس، اولین آژانس تخصصی در زمینه تحلیل بازار (Market Analysis) و علم داده (Data Science) در کشور است که هدف اصلی آن، ایجاد ارزش افزوده بر مبنای داده های تحقیقات بازاریابی و تحقیقات بازار است. ماموریت اصلی نکس لوکس، تبدیل داده ها (Data) به بینش (Insight) ، راه حل (Solution) ، استراتژی (Strategy) و برنامه (Plan) است.  اما داستان راه اندازی این آژانس چیست؟

شروع نکس

داستان ما به سال ها قبل، باز می گردد. زمانی که وارد حوزه تحقیقات بازار در کشور شدیم و متوجه شدیم که فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته، به ویژه در زمینه تحلیل داده های مربوط به تحقیقات بازار، داریم. متوجه شدیم که اگرچه تحقیقات بازار در ایران، رشد خوبی را تجربه کرده است اما هنوز بسیاری از شرکت ها و کمپانی ها نمی توانند از داده های جمع آوری شده  در فرایند تحقیقات بازاریابی، به درستی استفاده کنند و آن را به ارزش و راه حل تبدیل کنند. حتی ممکن است برخی شرکت ها، داده های زیادی در سازمان خود داشته باشند اما ندانند که چگونه از آن ، استفاده کنند . این موضوع تا حد زیادی به عدم رشد تکنیک ها و مدل های تحلیل بازار و علم داده در ایران مرتبط است. به ویژه تکنیک های Data Science  که می تواند تضمین کننده ایجاد ارزش افزوده از داده های سازمانی باشد.

 شروع market research

بنابراین در قالب یک تیم متشکل از متخصصین در رشته های مختلف، تلاش کردیم تا مدل ها و تحلیل های پیشرفته Market Analysis  و Data Science را از آژانس های پیشتاز بین المللی، وارد کشور نماییم و به طور کاربردی، مورد استفاده قرار دهیم. مدل های پیشرفته در حوزه موقعیت یابی برند (Positioning) ؛ بخش بندی مشتریان (Customer Segmentation) ؛ تحلیل فرصت های بازار (Market Opportunities Analysis) ؛ تحلیل گپ (Gap Analysis) ؛ هوش تجاری (BI) ؛ استراتژی رشد (Growth Strategy)؛ مدل های تحلیلی عملکرد برند، ممیزی برند و برند سازی مجدد ؛ مدل های پیشرفته سنجش اثربخشی تبلیغات(Ad Effectiveness) و … که می توانند راه حل ها و برنامه های بهینه ای برای رشد و توسعه در اختیار سازمان ها قرار دهند. هدف ما ایجاد مدل هایی برای استفاده هر چه بیشتر از داده برای پوشش اهداف بازاریابی بود. مطمئنا این کار دشوار بود چرا که این مدل ها و تکنیک ها به راحتی در اینترنت قابل دسترس نیستند و یا در کتاب ها منتشر نشده اند.

نقش نکس

این تکنیک ها و مدل ها، حاصل کار آژانس ها در طول زمان بوده اند و مطمئنا آن را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی دهند. مسیر دشواری را طی کردیم تا بتوانیم این تکنیک ها را شناسایی کنیم و مدل های آن را در گزارشهای تحقیقات بازار در ایران، پیاده سازی کنیم. بعد از موفقیت در فاز اول یعنی استفاده از تکنیک های Data Science  در گزارش های تحقیقات بازار، وارد فاز دوم شدیم و تلاش کردیم تا به طور تخصصی به تحلیل داده های بازاریابی و سازمانی بپردازیم و از آنها در مسیر ارائه استراتژی رشد سازمانی، استراتژی و برنامه بازاریابی و همچنین برنامه های ورود به بازار (GoToMarket Planning) استفاده نماییم. در حال حاضر افتخار می کنیم که به عنوان اولین  و تنها آژانس تخصصی فعال در زمینه Marketing Data Science در کشور شناخته می شویم.

1394
قدم اول


شکل گیری ایده اولیه راه اندازی اولین آژانس تخصصی تحلیل بازار و علم داده در کشور

تحقیقات بازار نکس لوکس
nexlooks story 2| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1395
اولین مدل توسعه یافته


توسعه و بومی سازی اولین مدل های هوش تجاری و تحلیل داده بازار پیشرفته

1396
اولین ارزش آفرینی


اجرای موفقیت آمیز اولین پروژه بزرگ داده کاوی برای بزرگترین شرکت بیمه در ایران

nexlooks story 3| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی
nexlooks story 3| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1397
ده پروژه موفق اول


اجرای موفقیت آمیز 10 پروژه تحلیل بازار و علم داده برای بزرگترین برندهای کشور به صورت فری لنسر

1399
رکورد شکنی


تحقق و اجرای 30 پروژه مختلف برای شرکتهای بین المللی و داخلی

nexlooks story 6 nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازار نکس لوکس

1394
قدم اول


شکل گیری ایده اولیه راه اندازی اولین آژانس تخصصی تحلیل بازار و علم داده در کشور

nexlooks story 2| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1395
اولین مدل توسعه یافته


توسعه و بومی سازی اولین مدل های هوش تجاری و تحلیل داده بازار پیشرفته

nexlooks story 3| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1396
اولین ارزش آفرینی


اجرای موفقیت آمیز اولین پروژه بزرگ داده کاوی برای بزرگترین شرکت بیمه در ایران

nexlooks story 3| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1397
ده پروژه موفق اول


اجرای موفقیت آمیز 10 پروژه تحلیل بازار و علم داده برای بزرگترین برندهای کشور به صورت فری لنسر

nexlooks story 5| nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1399
گام بزرگ


پیوستن به بزرگترین آژانس تحقیقات بازار در کشور (گروه آگاه)

nexlooks story 6 nexlooks| market research | نکس لوکس | تحقیقات بازار | تحقیقات بازاریابی

1399
رکورد شکنی


تحقق و اجرای 30 پروژه مختلف برای شرکتهای بین المللی و داخلی

فهرست