رهبری قیمت در آمیخته بازاریابی

قیمت | آمیخته بازاریابی | 5P | تحقیقات بازار نکس لوکس

قیمت، به آمیخته طلایی بازاریابی در ایران تبدیل شده است

اگر در سال 96، “تمایز آفرینی ” استراتژی مناسب تری بود در سال 1402، “رهبری قیمت” استراتژی با نفوذتری است.

مقدمه

شاید تا سال 1397، قیمت اهمیت کمتری در میان عناصر بازاریابی در ایران داشت. چرا که حساسیت به قیمت؛ در سطح بالایی نبود. به عنوان مثال در سال 96؛ تغییر حتی 20 درصد در قیمت؛ تاثیر چندانی بر میزان تقاضا (برای بسیاری از کالاها) نداشت (این موضوع را به وضوح در پروژه های تعیین قیمت بهینه می دیدیم). اما در سال 1402 ، قیمت به مهمترین جزء در آمیخته بازاریابی تبدیل شده است. 

در حال حاضر، به دلایل اقتصادی و کاهش قدرت خرید ؛ قیمت به یک موضوع حیاتی مبدل شده است. به نحوی که تغییر حتی 5 درصد در قیمت، بر سطح تقاضا تاثیر معناداری دارد (نتایج پروژه های اخیر در حوزه تعیین قیمت بهینه، باورکردنی نیست).

این موضوع یک دلیل واضح دارد. فقط در طول سال گذشته، سطح تقاضا برای محصولات FMCG به طور میانگین 5.5 درصد افت داشته است.  به عنوان مثال، برنج 4 درصد؛ میوه 7 درصد؛ اقلام شوینده 7 درصد؛ قهوه و دمنوش 8 درصد؛ اقلام غیر ضروری مانند دسر و بستنی، بیشتر از 10 درصد افت داشته است. در چنین شرایطی، با مصرف کنندگانی مواجه هستیم که برای خریدهای خود، از قبل برنامه ریزی می کنند. و ناچار اند به سراغ پایین ترین قیمت ها بروند. “حساسیت به قیمت” افزایش معناداری به خصوص در سگمنت های اقتصادی C2 و پایین تر داشته است و تمایل به خرید “ارزان ترین محصول” تا حد زیادی جایگزین “انتخاب برند محبوب” شده است. در این سگمنت ها، “قهرمان قیمت بودن” ارزش بیشتری در مقایسه با “برند محبوب بودن” دارد.

جمع بندی تحقیقات بازار نکس لوکس

در حال حاضر، مصرف کننده تمام لیبل ها را می خواند ، تغییر حتی چند درصد در قیمت؛ سطح تقاضا را به شکل ملموسی دچار نوسان می سازد. اگر در سال 96، “تمایز آفرینی ” استراتژی مناسب تری بود؛ در سال 1402، “رهبری قیمت” استراتژی با نفوذتری است. بررسی داده ها و روند ها نشان می دهد. که شرکتهای ایرانی ، می باید توجه بیشتری به موضوع قیمت داشته باشند که عمدتا در دو بعد نمود می یابد:

  • تلاش برای کاهش قیمت تمام شده که عمدتا متاثر از عملکرد واحد تولید است.
  • تلاش برای تعیین قیمت بهینه که عمدتا متاثر از عملکرد واحد تحقیقات بازاریابی است.
فهرست