هویت برند

تحقیقات بازار | هویت برند | brand identity

هویت برند

تعریف هویت برند:

هویت برند، بیان بصری و شفاهی یک برند است که برند را در ذهن مصرف کننده شناسایی و متمایز می کند.

اجزاء اصلی: هویت برند شامل 8 جزء است:

Company name یا اسم شرکت: 

انتخاب اسم برای شرکت، دارای حساسیت زیادی است؛ یک اسم تجاری باارزش، کوتاه است. و املا و تلفظ آسانی دارد، همچنین، از نظر معنایی باید معرف شرکت باشد. درمقابل، نام های تجاری ضعیف، اغلب طولانی، مستعد اختصار و گیج کننده هستند.

Logo یا لوگو: 

یکی از قابل مشاهده ترین و قابل تشخیص ترین اجزای برند است. یک لوگو سه کارکرد اصلی دارد: به شناسایی برند کمک می کند، برند را متمایز می کند و در به خاطرسازی برند در ذهن مشتری تاثیرگذار است. عموم لوگوها شامل دو عنصر تایپی (اسم) و نمادی هستند. درحالی که برخی از لوگوها می توانند فارغ از نماد باشند.

Tagline یا شعار:

لزوما تمامی شرکت ها دارای شعار نیستند. و کاربرد شعارها تنها در 4 مورد مفید است: برای شفاف سازی عملکرد شرکت، برای بیان یک ویژگی مهم، برای بیان موقعیت برند و کمک به یادآوری برند در ذهن مصرف کنندگان.

Color Palette یا پالت رنگ: 

رنگ ابزاری حیاتی برای متمایز کردن برند و حالت دادن به شرکت است. اگرچه اغلب یک رنگ، نقش غالب را ایفا می کند. اما بیشتر برندها برای هویت خود تنها به یک رنگ تکیه نمی کنند. و از ترکیب 2 الی 3 رنگ استفاده می کنند.

Typographyیا تایپوگرافی: 

فونت یا typeface تصمیم مهمی برای انتقال هویت برند است. نزدیک یا دور بودن حروف نسبت به هم، مدرن یا سنتی بنظر رسیدن فونت. انتخاب چند نوع فونت و… از تصمیمات مهم شرکت ها برای انتخاب خط داستانی (storyline) برند محسوب می شوند.

Graphical Elements یا عناصر گرافیکی: 

برخی از برندها از حالت های گرافیکی برای ارائه ظاهری متمایز. و قابل تشخیص در میان سایر برندها استفاده می کنند. 

Imagery یا تصویرسازی:

استفاده برندها از تصاویر، در ارائه هویت خود، می تواند باعث جلب توجه یا ناامیدی مشتریان و یا بدون تاثیر باشد. بنابراین انتخاب تصاویر مناسب برای متمایز کردن برند دارای حساسیت زیادی است. چرا که درصورت عدم موفقیت در تصویرسازی می تواند. منجر به بی توجهی با عدم علاقه در مشتریان شود.

Voice یا صدا: 

علاوه بر عناصر بصری، هویت برند شامل عناصر کلامی نیز می شود. دوستانه یا رسمی بودن، جدی یا سرگرم کننده و حالت های دیگری را می توان از طریق نوشته های کلامی و صدا به مخاطبان القا نمود.

تحقیقات بازار | هویت برند | brand identity

Omnibus

تعریف: نظرسنجی Omnibus یک روش کمی کارآمد و و مقرون بصرفه برای…
مطالعه بیشتر
فهرست