پرفروش ترین برندهای بازار پاستا و ماکارونی در ایران

مقدمه پرفروش ترین برندهای بازار پاستا و ماکارونی در ایران

بازار پاستا از جمله با ثبات ترین و جذاب ترین بازارها در بازار مواد غذایی در ایران است. ارزش وزنی این بازار در سال 1401 برابر با 445 هزار تن تخمین زده می شود. به عبارت دیگر، سرانه مصرف پاستا در ایران تقریبا برابر با 5.17 کیلوگرم است . ارزش وزنی این بازار در 3 سال اخیر، با رشد مثبت همراه بوده است. البته بخش مهمی از این رشد ؛ مربوط به بخش های اقتصادی جامعه است. بنابراین برندهای قیمت محور و تولیدکنندگان کوچک محلی؛ رشد بالاتری را تجربه کرده اند. در ادامه به پرفروش ترین برندهای بازار پاستا و ماکارونی در ایران خواهیم پرداخت.

به طور کلی؛ مهمترین دلایل رشد مصرف پاستا در ایران در 3 سال اخیر عبارتند از :

کاهش قدرت خرید بخش های مهمی از جامعه به خصوص طبقه متوسط و افزایش تمایل به مصرف وعده های غذایی ارزان تر: پاستا همواره یکی از وعده های غذایی نسبتا ارزان برای یک خانواده متوسط ایرانی محسوب می شود. بنابراین با کاهش قدرت خرید، سرانه مصرف پاستا افزایش می یابد و پاستا، به عنوان یک جایگزین مهم برای وعده های غذایی گران تر، مطرح می شود.
افزایش قیمت برنج به خصوص در 2 سال اخیر : افزایش قیمت برنج؛ رابطه مستقیم با افزایش مصرف پاستا دارد. پاستا یکی از مهمترین محصولات جایگزین برنج محسوب می شود.
افزایش نرخ اشتغال زنان : در شهرهای بزرگ به خصوص تهران؛ نرخ اشتغال زنان همواره در سال های اخیر با رشد مثبت همراه بوده است. افزایش اشتغال زنان؛ رابطه معناداری با افزایش مصرف پاستا دارد. (چرا که معمولا تهیه پاستا؛ زمانبر نیست و آسان است.)

پرفروش ترین برند های ماکارونی در ایران

همانطور که بیان شد بخش مهمی از رشد مصرف پاستا در ایران، در دهک های میانی و ضعیف اقتصادی رخ داده است و بالاترین میزان رشد فروش؛ مربوط به تولیدکنندگان کوچک محلی بوده است. به طور کلی، بر اساس داده های 5 شهر اصلی کشور (تهران؛ مشهد، اصهان، شیراز و تبریز)؛ پرفروش ترین برندهای بازار پاستا و ماکارونی در ایران در سال 1401؛ عبارتند از :

اختلاف بین مانا و تک ماکارون، در سال های اخیر؛ کمتر شده است. در برخی شهرها مانند تبریز؛ سهم از بازار مانا بزرگتر است و در برخی شهرها مانند تهران؛ سهم از بازار تک ماکارون، بیشتر است. در مجموع ، پیش بینی می شود که ارزش وزنی بازار پاستا در سال آینده نیز با رشد مثبت به ویژه در بخش اقتصادی، همراه گردد.

فهرست