Omnibus

تعریف

نظرسنجی Omnibus یک روش کمی کارآمد و و مقرون بصرفه برای انجام تحقیقات بازار است که در آن چندین شرکت برای انجام یک پیمایش واحد، هزینه می کنند. در این روش، هر شرکت سوالات نظرسنجی خود را ارائه می کند و درنهایت، یک پرسشنامه واحد با سوالات ارائه شده از جانب چندین شرکت، طراحی و با مشتریان هدف، تکمیل می شود. معمولا، هر شرکت، علاوه بر دریافت پاسخ سوالاتی که در نظرسنجی مطرح کرده است، نتایج نظرسنجی کلی را نیز دریافت می کند و همه همکاران می توانند به آن دسترسی داشته باشند. 

عموما نظرسنجی های Omnibus به صورت دوره ای (ماهانه یا فصلی) اجرا می شوند که  به بررسی روند مصرف کنندگان کمک می کند. یک پنل Omnibus توسط شرکت تحقیقات بازار ایجاد و اداره می شود. در گذشته این نظرسنجی ها به صورت تلفنی و امروزه به صورت آنلاین و از طریق گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاپ و… انجام می گیرد.

مزایا

روش تحقیق Omnibus مزیت های قابل توجهی دارد از جمله:

  • مقرون بصرفه بودن؛ به دلیل اشتراک هزینه میان چند شرکت
  • امکان بررسی حجم نمونه بزرگ تر و در نتیجه دریافت خروجی معتبرتر؛ به دلیل حضور سرمایه نسبت به پروژه های منحصر به یک شرکت
  • مشترک و استاندارد بودن سوالات طراحی شده برای هر شرکت
  • سرعت در اجرا و دریافت نتایج
  • دسترسی به مخاطب در سطح ملی
  • کشف ترند و روندهای بلندمدت بازار؛ به دلیل اجرای مداوم در طول زمان

محدودیت ها

Omnibus همانند سایر روش ها، دارای محدودیت هایی نیز هست که در زیر عنوان شده اند:

  • طولانی شدن نظر سنجی: با بیشتر شدن تعداد شرکت ها در یک پنل Omnibus، تعداد سوالات افزایش پیدا کرده و بنابراین نظرسنجی برای پاسخگویان، طولانی و خارج از حوصله می شود و حتی ممکن است با عدم همکاری پاسخگویان مواجه شود.
  • عمومی بودن مخاطبان: به دلیل عمومی بودن مخاطبان نمی توان گروه خاصی از مخاطبان مانند زنان، صاحبان خانه یا … را هدف قرار داد.
فهرست