اندازه بازار

تعریف اندازه بازار:

Market Size، تعداد کل مشتریان یا فروش بالقوه در یک دوره ی معین (معمولا یک ساله) یا کل درآمد بالقوه ای است که از فروش محصولات یک بازار خاص به دست می آید. بطور کلی، دو نوع اندازه داریم: Volume Size  و Value Size . منظور از Volume Size، تعداد (یا وزن) کل محصولات فروخته شده در یک بازار معین، و منظور از Value Size، ارزش دلاری یا ریالی بازار مدنظر است.

نحوه محاسبه اندازه بازار:Top-down یا محاسبه از بالا به پایین: این رویکرد بر پیش‌بینی‌ها و حدس و گمان متکی است. به این صورت که از طریق تعداد مشتریان احتمالی و هزینه محصول، درآمد به دست آمده از بازار هدف تخمین زده می شود. بطور مثال، اگر یک شرکت ارائه دهنده محصولات آرایشی، محصولی با ارزش 2500 دلار ارائه دهد و تعداد سالن های زیبایی در منطقه مورد نظر، 3000 سالن باشد، اندازه بازار مالی شرکت، 7/5 میلیون دلار خواهد بود. این تخمین مبتنی بر حدس و گمان است، چرا که شاید تمامی اعضای بازار هدف، علاقمند به خرید محصول نباشند.
Bottom-up یا محاسبه از پایین به بالا: شامل محاسبه اندازه بازار از طریق انجام تحقیقات بازار است.
Value theory: شامل در نظر گرفتن ارزشی است که محصول یا خدمات یک برند در مقایسه با گزینه ‌های جایگزین اضافه می‌کند و تخمین مبلغی که مشتریان حاضرند برای ارزش اضافی پرداخت کنند.

روش محاسبه از پایین به بالا:

  • شناسایی بازار هدف و کشف نحوه دسترسی به آن ها
  • انجام تحقیقات بازار از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه ها و پیمایش
  • ارزیابی درآمد بالقوه: بعد از شناسایی بازار هدف و انجام نظرسنجی، درآمد بالقوه از بازار هدف را میتوانیم پیش بینی کنیم.

اهمیت:

برخی از دلایل اصلی حائز اهمیت اندازه بازار در زیر عنوان شده اند:

سرمایه گذاری: اندازه بازار، نشانگر پتانسیل هر کسب و کار، محصول یا خدمات جدید است به همین دلیل سرمایه گذاری را تضمین می کند.

استراتژی: شناخت اندازه مالی و تعدادی بازار به تعیین استراتژی و اهداف آینده برند کمک می کند.

بودجه: تعیین مسیر رشد در تخصیص دقیق بودجه تاثیرگذار است.

در نهایت، تعیین استراتژی و میزان بودجه به برنامه ریزی برای استخدام نیرو و رشد آینده برند کمک می کند.

فهرست