ایجاد پایگاه داده ، اقدامی موثر در واحد بازاریابی و فروش

در قدم اول، پایگاه داده تشکیل دهید

بعید است سازمان های امروزی بتوااند ادعا کنند که داده ندارند. اما اغلب آنها، ارزش داده ها و اطلاعات خود را نمی دانند و به درستی از آن استفاده نمی کنند. یکی از ضعف های اصلی، فقدان بانک داده منسجم و یکپارچه است. داده ها عمدتا به شکل نامنظم، پراکنده و غیر ساختارمند نگهداری می شوند. همچنین زمان زیادی لازم است تا آنها را در صورت نیاز، یافت. سیستمی برای جستجوی سریع اطلاعات وجود ندارد و در گاهی موارد، سازمانها برای بدست آوردن مجدد اطلاعاتی که در اختیار دارند، هزینه می کنند.  بسیاری از مدیران بازاریابی نمی دانند دقیقا چه اطلاعاتی در سازمان خود دارند. همچنین بسیاری از داده های روتین مانند اطلاعات فروش، به شکل نامناسب در سازمان ها وجود دارد و معولا به ندرت، تحلیل می شوند. این وضعیت در اغلب شرکتها در کشور، قابل مشاهده است. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که داده به عنوان یک منبع ارزش آفرین در سازمان مطرح گردد.

راه اندازی پایگاه های داده منسجم در سازمان می تواند راه حل مناسبی باشد. با این حال، راه اندازی چنین بانک های اطلاعاتی، مستلزم اتخاذ استراتژی مناسب در حوزه معماری داده است. راه اندازی پایگاه داده مناسب، مستلزم طی مراحل زیر است :

مرحله 1 : ابتدا داده های موجود به صورت اجمالی بررسی می شوند و طبقه بندی می گردند. حتی شاید لازم باشد متغیرها، باز تعریف گردند

مرحله 2 : نوع گزارش ها و خروجی های مورد نیاز سازمان تعیین می گردد (عمدتا بر پایه نیاز مدیران)

مرحله 3 : متغیرهای نهایی و نوع داده های مورد نیاز با توجه به خروجی های مطلوب تعیین می گردد

مرحله 4 : معماری ساختار داده و یکپارچه سازی داده ها

مرحله 5 : تعیین روش ها و کانال های ورود اطلاعات به بانک داده

مرحله 6 : تعیین روش ذخیره سازی و نگهداری داده

مرحله 7 : تعیین افرادی که به بانک داده دسترسی دارند و امکان دریافت گزارش برای آنها مقدور است

همچنین می توان بانک های داده را بر اساس سیستم های هوش تجاری هم تکمیل نمود و امکان گزارش گیری منظم و دوره ای را فراهم نمود. در این حالت، معمولا 3 مرحله دیگر به آن اضافه می گردد:

مرحله 8 : بکاریگیری مدل های هوش تجاری برای شناسایی و ارائه پارامترهای مورد نیاز

مرحله 9   : تعیین نوع تصویر سازی داده ها

مرحله 10 : ارائه داشبورد گزارش دهی

فهرست