برنامه ریزی رسانه

تعریف:

برنامه ریزی رسانه یا Media Planning، فرآیندی برای تعیین مکان، زمان و تعداد دفعات تکرار یک تبلیغ برای به حداکثر رساندن تعامل و بازگشت سرمایه است. برنامه ریزی کمپین، بودجه بندی، زمان بندی و حتی راه اندازی کمپین از مشتقات یک برنامه ریزی رسانه محسوب می شوند. یک طرح رسانه ای موثر، منجر به مجموعه ای از فرصت های تبلیغاتی می شود که مخاطب خاصی را هدف قرار می دهد و با بودجه بازاریابی سازمان همخوانی دارد.

اجزای یک Media Planning:

اهداف: یک برنامه ریزی رسانه، هدف کمپین و نحوه دستیابی به آن را مشخص می کند. بطور مثال، هدف از اجرای کمپین می تواند آگاهی از برند یا معرفی یک محصول باشد.

مخاطبان هدف: کمپین ها مرتبط با مخاطبان هدف برنامه ریزی می شوند. بنابراین در برنامه ریزی رسانه، مخاطبان هدف و ترجیحاتشان شناسایی می شوند.

نوع رسانه: برای اجرای یک برنامه ریزی رسانه ای موفق، رسانه ای که بیشترین تاثیرگذاری را بر مخاطب و کمپین دارد شناسایی و انتخاب می شوند.

جدول زمانی: در برنامه ریزی رسانه، جدول زمانی مشخصی برای زمان و مدت انتشار محتوای تبلیغاتی تعیین می شود.

دسترسی و فرکانس: با جدول زمانی در ارتباط است و به این اشاره دارد که مصرف کننده چند بار در طول کمپین در معرض تبلیغات قرار می گیرد.

در تبلیغات برای انتخاب فراوانی انتشار، 3 رویکرد وجود دارد:

Continuous: تبلیغ به طور مداوم در یک دوره زمانی مشخص اجرا می شود.

Flighting: یک تبلیغ در دوره های متناوب نشان داده می شود. به عنوان مثال، یک شرکت می تواند انتخاب کند که تبلیغ را به مدت یک هفته اجرا کند و پس از یک هفته وقفه، دوباره آن را اجرا کند.

Pulsing: ترکیبی از دو روش بالا و شامل تبلیغات مداوم و همچنین افزایش یا توقف برنامه ریزی شده است. به بیان دیگر، یک جریان مداوم از تبلیغات وجود دارد، اما فراوانی و حجم تبلیغات بر اساس اثربخشی آن ها کاهش می یابد.

انواع Media Planning:

 

بطور کلی 2 حوزه اصلی برای تبلیغات وجود دارد:

کانال های رسانه ای آنلاین: شامل رسانه های اجتماعی، Display ads و Video marketing

کانال های رسانه ای آفلاین: شامل تلویزیون، رادیو، پادکست، بیلبورد و…

 

 

همچنین، 3 نوع رسانه در برنامه ریزی رسانه گنجانده می شوند:

Paid media: در این نوع رسانه، برای انتشار محتوا، نیاز به پرداخت هزینه مالی است؛ مانند display ads.

Owned media: شامل رسانه هایی است که متعلق به برند بوده و انتشار محتوا در دامنه رسانه های برند صورت می گیرد؛ مانند پست ها و وبسایت برند.

Earned media: رسانه هایی هستند که به صورت رایگان محتوای یک برند را منتشر می کنند؛ مانند کامنت ها و نظرات مشتریان.

فهرست