تست محصول

تعریف

تست محصول، یک روش تحقیق جمع آوری داده های کمی و کیفی درمورد ترجیحات، واکنش ها و رفتار مصرف بالقوه ی مشتریان نسبت به یک محصول است. در این روش، مخاطبان محصول را امتحان کرده و واکنش هایشان نسبت به طعم، مزه، بو و… محصولات ثبت می شود.

تست محصول | market research | تحقیقات بازار | نکس لوکس

انواع:

بطورکلی دو نوع اصلی تست محصول وجود دارد:

In-Home Usage Test یا IHUT:

در مطالعات IHUT، محصولات برای مخاطبان هدف ارسال می شوند، مصرف کنندگان از محصول استفاده کرده و تجربیات خود را حین و پس از آزمایش به اشتراک می گذارند. این روش از طریق تحقیقات موبایلی قابل اجراست؛ تحقیقات موبایلی به شرکت‌کنندگان در تحقیق اجازه می‌ دهد ویدیوهایی در مورد آماده‌ سازی و مصرف ضبط کنند که این امر کمک می کند بینش کیفی بهتری صورت بگیرد.

Central Location Test یا CLT: 

در مطالعات CLT، مصرف کنندگان برای شرکت در تحقیقات در محیط های کنترل شده حضور می یابند و تجربیات خود را از استفاده محصول به اشتراک می گذارند. اجرای این روش توسط شرکت های تحقیقات بازار صورت می پذیرد.

بسته به نوع محصول و دوام آن، نوع تست محصول متفاوت است. برای مثال، اگر محصول، یک کالای بهداشتی است (مانند شامپو) یا مصرف آن به زمان نیاز دارد IHUT گزینه بهتری برای تحقیق است.

دسته بندی دیگری تست های محصول را به 6 نوع تقسیم می کند:

  • Concept testing: امکان سنجی یک ایده یا مفهوم و نحوه عملکرد آن در بازار ارزیابی می شود.
  • QA testing: در این تست، ویژگی‌ها یا عملکرد یک محصول قبل از انتشار عمومی آزمایش می شود.
  • A/B testing: دو نسخه از محصول را ایجاد می کنند و از مشتریان پرسیده می شود که کدام نسخه را ترجیح می دهند.
  • Market testing: شامل معرفی یک محصول به برخی از مشتریان برای ارزیابی بازار است. اغلب از تست بازار برای پیش بینی فروش محصول، برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی و تعیین استراتژی های توزیع موثر استفاده می شود.
  • User testing: تست کاربر پس از ساختن محصول و انتشار عمومی آن انجام می شود. در این نوع ، داده ها و اطلاعات بر اساس تجربیات مشتریان از محصول جمع آوری شده و مشخص می شود که نیازی به ایجاد تغییرات در آینده هست یا خیر.
  • Regression testing: از این نوع بعد از شروع استفاده مشتریان از محصول استفاده می شود. در تست رگرسیون، ویژگی های فعلی محصول، آزمایش شده تا ویژگی های بعدی محصول تعیین شود. همچنین مشخص می کند محصول پس از به‌روزرسانی طبق انتظار و اهداف تعیین شده عمل کند.

کاربردهای تست محصول:_ زمانی که محصول مورد نظر، انتظارات مصرف کنندگان را برآورده نکرده است و مشکل محصول مشخص نباشد.

_ زمانی که بازخورد دریافت شده از جانب مشتریان ضعیف بوده یا تجربیات منفی از استفاده محصول داشته اند.

_ قبل از تولید انبوه یک محصول، تست توسط مشتریان بالقوه، ضروری است تا واکنش ها نسبت به تائید یا عدم تایید ویژگی های محصول توسط مشتریان معلوم شود.

_ زمانی که قصد اضافه کردن ویژگی های جدید به محصول قبلی وجود دارد. تست این امکان را فراهم می کند تا واکنش مشتریان نسبت به تغییرات لحاظ شده بر محصول، بررسی شود.

فهرست